Латин хэл сураарай

Латин хэлийг онлайнаар жинхэнэ амьдралд тулгуурлаж сураарай! uTalk-тай яг одоо Латин хэлийг сурч итгэлтэй ярьж эхлээрэй!


Латин хэлний тухай

Латин хэл нь Ромын Эзэнт Гүрэн даяар Ромчуудын ярилцдаг хэл байжээ. Энэ нь Европ хэлнүүдийн эх язгуур хэл бөгөөд анагаах ухаан, шинжлэх ухаан, хууль зүй болон биологийн нэр томъёонд өргөн хэрэглэгддэг. Энэ апп-д оруулсан ярианы Эртний Латин хэлийг Их Британийн Оксфорд сургуулийн төгсөгчид түүхийн баримтад суурилан тэр үеийн яриаг сэргээн бичүүлсэн юм. Түүгээр ч барахгүй тэд ‘aeria navis’ (агаарын онгоц) гэх мэтээр орчин үеийн үгнүүдийг Латин хэлээр дахин төсөөлөн сэргээсэн.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Энэ хэлээр хаана хэлэлцдэг вэ?

Ватикан Хот

People Talking

Хэлэлцэгчдийн тоо

Хамаарахгүй

Family Tree

Хэлний бүлэг

Энэтхэг-Европ

Италик 

Сонирхолтой баримтууд — Латин

  • Латин хэлнээс орж ирсэн үгнүүд: 'exempli gratia' (жишээ нь) товчлоход 'eg'; - 'et cetera' (гэх мэт) товчлоход 'etc' (гм);
  •  - 'vice versa' (эсрэгээрээ).
  • Ватикан Хот-д АТМ-уудад 'deductio ex pecunia' (бэлэн мөнгө авах боломжтой) гэж латин хэлээр бичдэг.
  • Эртний Ромд төвөгтэй нөхцөл байдлыг дүрслэхдээ, auribus teneo lupum (би чоныг чихнээс нь барьж байна) гэж хэлдэг байсан. 
  • Ромын тооллын систем (I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4 гм.) одоо ч гэсэн хэрэглэгдсээр байна.

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай