Научи латински

Научи латински онлайн с практични, реални ситуации! Просто, бързо и лесно научаване. Говори езика латински с увереност. Започни сега с uTalk!


За латински

Латинският е бил езикът, говорен от римляните в Римска империя. Той е в основата на много европейски езици. Латински термини се използват широко в медицината, науката, правото и биологията. Говоримият класически латински, който ще чуеш в това приложение, е в изпълнение на възпитаници на Оксфордския университет (Великобритания) и се базира на исторически сведения за начина, по който се е говорил. Внимателно са пресъздадени съвременни думи на латински, въпреки липсата на пряк превод. Например "самолет" се превежда "aeria navis", т.е. "въздушен кораб".

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Къде се говори?

Ватикана

People Talking

Брой говорещи

Неприложимо

Family Tree

Езиково семейство

Индоевропейски

Италийски

Забавни факти — Латински

  • Думите, които идват от латински, включват "e.g." (съкратено от "exempli gratia"- например); "etc" (съкратено от "et cetera"- и така нататък); и "vice versa", което значи "и обратното".
  • На екраните на банкоматите във Ватикана можеш да прочетеш на латински "deductio ex pecunia", което значи, че са достъпни за теглене на пари в брой.
  • "Имам вълк до ушите" (auribus teneo lupum) е била често срещана поговорка в Древен Рим, описвайки сложна ситуация.
  • Римската бройна система (I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4 и т.н.) все още се използва и днес.

uTalk е помогнал на повече от 30 милиона души да проговорят нов език

Treasure

Над 2500 думи и изрази, в 60+ теми обхващащи ежедневни ситуации

Native Speakers

Упражнявай се да говориш на езика и сравнявай произношението си с това на хора, за които е роден

Games

Ученето на базата на игри е забавно и интуитивно