Lär dig amhariska

Lär dig amhariska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala amhariska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om amhariska

Amhariska är Amharafolkets språk och används som ett lingua franca i Etiopien. Det talas också av grupper i Eritrea, Kanada och USA och lärs ofta ut som ett andraspråk av rastafaris, som anser det vara ett heligt språk. Amhariska tillhör samma språkfamilj som arabiska och hebreiska, men dess närmsta släktingar är tigrinska och tigre, som talas i Eritrea. Även om det finns olika amhariska dialekter är de inte ömsesidigt begripliga.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Etiopien

People Talking

Antal talare

22 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Afroasiatiska

Semitiska

Sydsemitiska

Etiopiska

Roliga fakta — Amhariska

  • Det amhariska ordet för "jag själv" är bokstavligen "mitt huvud": ራሴ.
  • I det amhariska skriftspråket representerar varje symbol en konsonant+vokal-sekvens.
  • Kaffe odlades och konsumerades först i Etiopien. Amhariska är det enda språk i världen utöver armeniska som har ett ord för kaffe som inte låter som "kaffe" eller "café". Amharisktalande kallar kaffe för "buna" (ቡና).
  • Den amhariska bestämda artikeln (engelskans "the") kommer, liksom för rumänska och svenska, i slutet av ordet istället för i början. T.ex. är "lej" (ልጅ) “barn” medan "leju" (ልጁ) betyder “barnet”.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv