เรียนภาษาอัมฮารา

เรียนภาษาอัมฮาราทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอัมฮาราด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอัมฮารา

ภาษาอัมฮารา เป็นภาษาของชาวอัมฮาราและถูกใช้เป็นภาษากลางในเอธิโอเปีย นอกจากนี้ยังพูดโดยกลุ่มคนในประเทศเอริเทรีย, แคนาดาและสหรัฐอเมริกา และมักจะใช้เรียนรู้เป็นภาษาที่สองโดยผู้นับถือลัทธิราสตาฟารี (Rastafarians) ผู้ซึ่งถือว่าภาษาอัมฮาราเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ ภาษาอัมฮาราอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกับภาษาอาหรับและฮิบรู แต่ที่ใกล้ชิดที่สุดคือ ภาษาติกริญญาและติเกร ซึ่งพูดกันในประเทศเอริเทรีย แม้ว่าจะมีหลากหลายภาษาท้องถิ่นในภาษาอัมฮารา แต่พวกเขาก็สามารถเข้าใจร่วมกันได้ดี

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เอธิโอเปีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

22,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

แอโฟรเอชีแอติก

เซมิติก

เซมิติกใต้

เอธิโอเปีย

เรื่องสนุกของภาษา — อัมฮารา

  • ในภาษาอัมฮารา คำว่า 'ตัวเอง' แปลตรงๆคือ 'หัวของฉัน' ራሴ !
  • ในอักษรอัมฮาริกทุกสัญลักษณ์แทนลำดับพยัญชนะ + สระ
  • กาแฟถูกปลูกและบริโภคครั้งแรกในเอธิโอเปีย ภาษาอัมฮาราเป็นภาษาเดียวในโลกนอกเหนือจากภาษาอาร์เมเนีย ที่คำว่า 'coffee' ฟังไม่เหมือน 'กาแฟ' หรือ 'คาเฟ่' ผู้พูดภาษาอัมฮาราเรียกกาแฟว่า 'buna'(บูนา) ቡና
  • คำนำหน้านามที่แน่ชัดของภาษาอัมฮารา ('the') จะใช้เหมือนอย่างในภาษาโรมาเนียและสวีเดนที่จะอยู่ท้ายคำแทนที่จะอยู่ตอนต้น ตัวอย่างเช่น lej ልጅ คือ 'child' แต่ leju ልጁ แปลว่า 'the chlid'(เด็กๆ)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย