Lär dig azerbajdzjanska

Lär dig azerbajdzjanska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala azerbajdzjanska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om azerbajdzjanska

Det finns två distinkta varianter av azerbajdzjanska, även kallat azeri. Nordazerbajdzjanska – som uTalk lär ut – talas i Azerbajdzjan, Dagestan och delar av Centralasien, medan sydazerbajdzjanska talas i Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Talare av de olika varianterna kan förstå varandra relativt väl, även om man använder olika alfabet i olika områden: i Azerbajdzjan används det latinska alfabetet.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Azerbaijan

People Talking

Antal talare

30 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Turkiska

Vardagsturkiska

Sydvästturkiska

Roliga fakta — Azerbajdzjanska

  • Azerbajdzjanska är nära besläktat och till största delen ömsesidigt begripligt med turkiska. Många liknande ord kan dock ha stora betydelseskillnader. T.ex. betyder "subayım" "jag är en officer" på turkiska och "jag är singel" på azerbajdzjanska.
  • Det finns inget verb som motsvarar "att ha".
  • Ett azerbajdzjanskt ordspråk lyder "Ədəb bazarda satılmaz", vilket betyder "artighet säljs inte på basaren", eller "det är inte lätt att vara artig".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv