เรียนภาษาอัสสัม

เรียนภาษาอัสสัมทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอัสสัมด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอัสสัม

ภาษาอัสสัมมาตรฐาน เป็นภาษาราชการของรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย และยังใช้พูดกันในรัฐใกล้เคียงของรัฐเบงกอลตะวันตก, เมฆาลัยและอรุณาจัลประเทศ รวมทั้งในบังกลาเทศและภูฏานอีกด้วย ภาษาอัสสัมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีหลักฐานการเขียนในเอกสารย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 14 ภาษาอัสสัมมาตรฐานมีพื้นฐานมาจากภาษาท้องถิ่นกลาง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาษาอัสสัมได้ยืมคำจากภาษาฮินดี, อังกฤษ, เบงกาลีและภาษาใกล้เคียงอื่นๆ

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

20,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — อัสสัม

  • รัฐอัสสัมเป็นพื้นที่ปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่แหล่งของชาอัสสัม สวนชาในอัสสัมไม่เป็นไปตามเวลามาตรฐานของอินเดีย แต่ทำตามเวลาของสวนชาซึ่งเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมง เพื่อเพิ่มผลผลิตในช่วงกลางวัน
  • อักษรอัสสัมเกือบจะเหมือนกับภาษาเบงกาลี ยกเว้นอักษรเพียงสองตัว แต่การออกเสียงของตัวอักษรหลายตัวแตกต่างนั้นกันมาก
  • สุภาษิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ দহ ঠাই ফুেৰ িয দহ কথা িশেক িস ซึ่งแปลอย่างคร่าวๆได้ว่า 'ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสิบสองแห่งเท่านั้น จึงจะได้เรียนรู้ถึงสิบสองสิ่ง'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย