เรียนภาษาอัสสัม

เรียนภาษาอัสสัมทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอัสสัมด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอัสสัม

ภาษาอัสสัมมาตรฐาน เป็นภาษาราชการของรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย และยังใช้พูดกันในรัฐใกล้เคียงของรัฐเบงกอลตะวันตก, เมฆาลัยและอรุณาจัลประเทศ รวมทั้งในบังกลาเทศและภูฏานอีกด้วย ภาษาอัสสัมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีหลักฐานการเขียนในเอกสารย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 14 ภาษาอัสสัมมาตรฐานมีพื้นฐานมาจากภาษาท้องถิ่นกลาง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาษาอัสสัมได้ยืมคำจากภาษาฮินดี, อังกฤษ, เบงกาลีและภาษาใกล้เคียงอื่นๆ

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

20,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — อัสสัม

  • รัฐอัสสัมเป็นพื้นที่ปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่แหล่งของชาอัสสัม สวนชาในอัสสัมไม่เป็นไปตามเวลามาตรฐานของอินเดีย แต่ทำตามเวลาของสวนชาซึ่งเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมง เพื่อเพิ่มผลผลิตในช่วงกลางวัน
  • อักษรอัสสัมเกือบจะเหมือนกับภาษาเบงกาลี ยกเว้นอักษรเพียงสองตัว แต่การออกเสียงของตัวอักษรหลายตัวแตกต่างนั้นกันมาก
  • สุภาษิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ দহ ঠাই ফুেৰ িয দহ কথা িশেক িস ซึ่งแปลอย่างคร่าวๆได้ว่า 'ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสิบสองแห่งเท่านั้น จึงจะได้เรียนรู้ถึงสิบสองสิ่ง'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย