เรียนภาษาจีนตัวย่อ

เรียนภาษาจีนตัวย่อทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาจีนตัวย่อด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาจีนตัวย่อ

มีภาษาท้องถิ่นมากมายในประเทศจีน ดังนั้นในอดีตผู้คนที่มาจากพื้นที่ต่างกันภายในประเทศ เกิดปัญหาความไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ จีนจึงเลือกภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) - หรือที่เรียกกันว่า ภาษาจีนมาตรฐาน เป็นภาษาราชการ มีการประมาณกันว่าคนจีนมากกว่า 70% เข้าใจภาษานี้ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากถูกใช้ในการศึกษา และสื่อต่างๆ

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

จีน

ไต้หวัน

สิงคโปร์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,000,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ซินิติก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — จีนตัวย่อ

  • ภาษานั้นใช้ทั้งสมองซีกซ้ายและขวาของคุณ
  • มาตรฐานภาษาสากล มีระดับเสียงสี่ระดับที่แตกต่างกัน ถ้าคุณใช้เสียงผิดระดับ นั่นอาจะทำให้คุณเรียกแม่ (mā) ว่า ม้า (mǎ) เอาได้!
  • คำว่า แมนดาริน สามารถย้อนรอยกลับไปดูความหมายได้ว่า 'ภาษาของทางราชการ' เพราะว่าภาษานี้แต่เดิมใช้พูดกันโดยข้าราชการจีน
  • จุดท้ายประโยคของจีน เป็นวงกลมเปิด 。
  • การให้ของขวัญเป็นเรื่องสำคัญในประเทศจีน สีของกระดาษห่อของขวัญที่คุณเลือกก็สำคัญด้วย สีแดง หมายถึง ความโชคดี, สีทอง เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ในขณะที่สีดำ และสีขาว เป็นสีที่ต้องระวังให้ดี เพราะเป็นสีที่เกี่ยวกับความตาย และงานศพ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย