เรียนภาษาจีนตัวย่อ

เรียนภาษาจีนตัวย่อทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาจีนตัวย่อด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาจีนตัวย่อ

มีภาษาท้องถิ่นมากมายในประเทศจีน ดังนั้นในอดีตผู้คนที่มาจากพื้นที่ต่างกันภายในประเทศ เกิดปัญหาความไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ จีนจึงเลือกภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) - หรือที่เรียกกันว่า ภาษาจีนมาตรฐาน เป็นภาษาราชการ มีการประมาณกันว่าคนจีนมากกว่า 70% เข้าใจภาษานี้ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากถูกใช้ในการศึกษา และสื่อต่างๆ

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

จีน

ไต้หวัน

สิงคโปร์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,000,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ซินิติก

เรื่องสนุกของภาษา — จีนตัวย่อ

  • ภาษานั้นใช้ทั้งสมองซีกซ้ายและขวาของคุณ
  • มาตรฐานภาษาสากล มีระดับเสียงสี่ระดับที่แตกต่างกัน ถ้าคุณใช้เสียงผิดระดับ นั่นอาจะทำให้คุณเรียกแม่ (mā) ว่า ม้า (mǎ) เอาได้!
  • คำว่า แมนดาริน สามารถย้อนรอยกลับไปดูความหมายได้ว่า 'ภาษาของทางราชการ' เพราะว่าภาษานี้แต่เดิมใช้พูดกันโดยข้าราชการจีน
  • จุดท้ายประโยคของจีน เป็นวงกลมเปิด 。
  • การให้ของขวัญเป็นเรื่องสำคัญในประเทศจีน สีของกระดาษห่อของขวัญที่คุณเลือกก็สำคัญด้วย สีแดง หมายถึง ความโชคดี, สีทอง เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ในขณะที่สีดำ และสีขาว เป็นสีที่ต้องระวังให้ดี เพราะเป็นสีที่เกี่ยวกับความตาย และงานศพ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย