เรียนภาษาจีน แคะ

เรียนภาษาจีนแคะทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! เรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว พูดภาษาจีนแคะด้วยความมั่นใจ เริ่มเลยวันนี้กับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาจีนแคะ

ภาษาจีนแคะเป็นหนึ่งในกลุ่มภาษาถิ่นที่สำคัญของภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวจีนแคะใช้พูดจึงมีชื่อเรียกตามผู้พูดภาษาดังกล่าว ภาษาจีนแคะ (ฮากกา หรือ Hakka) (客家) หมายถึง ‘ผู้ที่เป็นแขก’ ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งให้กับชาวจีนแคะเมื่อศตวรรษที่ 13 และยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าชาวจีนฮั่นหลังจากบรรพบุรุษย้ายถิ่นฐานจากทางเหนือมายังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ปัจจุบันผู้พูดภาษาจีนแคะอาศัยอยู่ทั่วโลก  แม้ว่าในภูมิภาคต่าง ๆ ชาวจีนแคะจะพูดภาษาจีนแคะที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปผู้พูดสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ uTalk มีบันทึกเสียงภาษาจีนแคะที่พูดกันในเหมยโจว ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชันมาตรฐานที่ใช้พูดกันอย่างแพร่หลาย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

จีน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

36,600,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

จีน

เรื่องสนุกของภาษา — จีน (แคะ)

  • เชื่อกันว่าเป็นรูปแบบภาษาจีนที่เก่าแก่มาก เนื่องจากบทกวีจีนโบราณบางส่วนจะมีความคล้องจองกันเมื่ออ่านเป็นภาษาจีนแคะ แต่ไม่คล้องจองเมื่ออ่านเป็นภาษาจีนกลาง มีคำพูดในภาษาจีนแคะที่กล่าวว่า "有陽光的地方就有華人,有華人的地方就有客家人" ซึ่งหมายความว่า “ที่ใดที่มีแสงแดดส่องสว่าง ที่นั่นย่อมมีชาวจีน ที่ใดที่มีชาวจีน ที่นั่นย่อมมีจีนแคะ”
  • ภาษาจีนแคะเป็นภาษาที่ใช้ระดับเสียงสูงต่ำในการแยกแยะความหมายและเขียนโดยใช้ตัวอักษรภาษาจีน
ภูมิภาคฮากกาของจีนมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่อง ‘tulou’ (土楼) อาคารดินทรงกลมซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อนเพื่อใช้ป้องกันพวกโจร
  • สุภาษิตในภาษาจีนแคะอย่าง 入莊問俗,入港隨灣 หมายถึง “เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านใด ต้องสอบถามธรรมเนียมปฏิบัติของหมู่บ้านนั้น เมื่อเข้าท่าเรือ ต้องไปตาม”
  • โดยทั่วไปผู้พูดภาษาจีนแคะกับผู้พูดภาษาจีนกลางจะไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน
  • โดยผู้พูดภาษาจีนแคะกับผู้พูดภาษาจีนกวางตุ้งสามารถเข้าใจกันได้บ้างเล็กน้อย
  • แต่มีระดับความเข้าใจระหว่างกันที่น้อยกว่ามากในภาษาจีนฮกเกี้ยน 

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย