Học tiếng Trung Quốc (tiếng Khách Gia)

Học tiếng Khách Gia trực tuyến qua tình huống trong đời sống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ học. Tự tin nói tiếng Khách Gia. Học ngay với uTalk!


Giới thiệu về tiếng Trung Khách Gia

Tiếng Khách gia thuộc nhóm phương ngữ tiếng Trung chính do người Khách Gia sử dụng, từ đó gọi là tiếng Khách Gia. Khách Gia (客家) có nghĩa là ‘người khách’, là tên gọi được đặt cho người Trung Quốc Khách Gia, còn có tên là Hán Khách Gia, vào thế kỷ 13 sau khi tổ tiên của họ di cư từ phía bắc xuống phía nam Trung Quốc. Ngày nay, người nói tiếng Trung Khách Gia sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Dù họ thường dùng các biến thể khác nhau của tiếng Khách Gia ở các địa phương khác nhau, nhìn chung những biến thể này có thể thông hiểu lẫn nhau. uTalk đã ghi lại loại phương ngữ Khách Gia sử dụng ở Mai Châu, được công nhận là tiếng chuẩn.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Trung Quốc

People Talking

Số người nói

36.600.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Hán-Tạng

Tiếng Trung Quốc

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Khách Gia

  • Ngôn ngữ này được cho là một dạng tiếng Trung Quốc rất cổ xưa vì nhiều bài thơ cổ Trung Quốc có vần điệu khi đọc bằng tiếng Khách Gia nhưng bị lạc vần khi đọc bằng tiếng Quan Thoại.
  • Tiếng Khách Gia có câu: "有陽光的地方就有華人,有華人的地方就有客家人", nghĩa là "nơi nào có ánh nắng thì có người Trung Quốc; mà nơi nào có người Trung Quốc thì nơi đó có người Khách Gia".
  • Tiếng Khách Gia là ngôn ngữ có thanh điệu, viết bằng ký tự tiếng Trung Quốc.
  • Các địa phương Khách Gia của Trung Quốc nổi tiếng với ‘thổ lâu’ (土楼), các tòa nhà tròn trịa bằng đất được xây dựng từ hơn 300 năm trước để phòng trộm cắp.
  • Câu thành ngữ Khách Gia – 入莊問俗,入港隨灣 – có nghĩa là “khi bạn vào làng, bạn phải hỏi phong tục, khi bạn đến cảng, bạn phải đi theo bờ vịnh”.
  • Tiếng Khách Gia nhìn chung không giống với tiếng Quan Thoại, chỉ giống tiếng Quảng Đông một phần nhỏ và còn ít giống hơn khi so sánh với tiếng Phúc Kiến.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi