เรียนภาษาเกาหลี

เรียนภาษาเกาหลีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเกาหลีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆที่ยังใช้กันอยู่เลย แต่มีความคล้ายคลึงทางไวยากรณ์บางอย่างกับภาษาญี่ปุ่น และประมาณ 2 ใน 3 ของคำศัพท์มาจากภาษาจีน นอกจากนี้ยังเคยใช้ระบบการเขียนภาษาจีน ก่อนที่กษัตริย์ในศตวรรษที่ 15 จะสร้างอักษรฮันกึลขึ้นมาเพื่อปรับปรุงอัตราการรู้หนังสือ ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการของทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้, ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบมาตรฐานที่แตกต่างกันในแต่ละภาษา โดย uTalk สอนรูปแบบของเกาหลีใต้ ประชากรที่พูดภาษาเกาหลีมากที่สุดอันดับถัดไปจากประเทศเกาหลี อยู่ในประเทศจีน, ญี่ปุ่น, รัสเซียและสหรัฐอเมริกา

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สาธารณรัฐเกาหลี

เกาหลีเหนือ

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

70,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ภาษาโดดเดี่ยว

เรื่องสนุกของภาษา — เกาหลี

  • ภาษาเกาหลีคำว่า 'สู้สู้!' - 화이팅! ออกเสียงว่า ไพติ้ง ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่า 'fighting' นั่นเอง
  • การบอกเวลาในภาษาเกาหลี ต้องใช้ระบบตัวเลขที่แตกต่างกันสองระบบ - ระบบเกาหลีจะใช้ในการบอกชั่วโมง และระบบจีนใช้สำหรับบอกนาที
  • 'Seoul' (กรุงโซล) แปลตรงตัวได้ว่า 'เมืองหลวง'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย