เรียนภาษาลิงกาลา

เรียนภาษาลิงกาลาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลิงกาลาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลิงกาลา

ลิงกาลา เป็นภาษาราชการทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐคองโก มีพื้นฐานมาจากภาษาคนพื้นเมือง Bobangi ของแอฟริกากลาง แต่ยังยืมคำมาจากภาษาฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปนและโปรตุเกส ภาษาลิงกาลาอยู่ในตระกูลภาษาบันตู (นักภาษาศาสตร์บางคนคิดว่าเป็นภาษาบันตูครีโอล) ซึ่งหมายความว่าจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาไปไกลถึงภาษาสวาฮิลี, ซูลูและเชวา ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสใช้เป็นภาษากลางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ลิงกาลาเป็นภาษาราชการของกองทัพในอดีต และถึงทุกวันนี้ยังเป็นภาษากลางของกองกำลังติดอาวุธของคองโก

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

สาธารณรัฐคองโก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

10,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ลิงกาลา

  • ภาษาลิงกาลา ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเยอะมาก เช่นเดียวกับภาษาโปรตุเกส, อังกฤษและสเปน
  • ภาษาลิงกาลามีความเชื่อมโยงอย่างมากกับวัฒนธรรมยอดนิยม และเป็นภาษาหลักที่ใช้ในเนื้อเพลงแจ๊สทั่วทั้งแอฟริกากลาง
  • ภาษาลิงกาลาไม่มีระบบการเขียนจนถึงต้นทศวรรษ 1900, เมื่อมิชชันนารีเริ่มใช้ตัวอักษรภาษาละตินในการเขียนภาษานี้

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย