เรียนภาษาลิงกาลา

เรียนภาษาลิงกาลาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลิงกาลาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลิงกาลา

ลิงกาลา เป็นภาษาราชการทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐคองโก มีพื้นฐานมาจากภาษาคนพื้นเมือง Bobangi ของแอฟริกากลาง แต่ยังยืมคำมาจากภาษาฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปนและโปรตุเกส ภาษาลิงกาลาอยู่ในตระกูลภาษาบันตู (นักภาษาศาสตร์บางคนคิดว่าเป็นภาษาบันตูครีโอล) ซึ่งหมายความว่าจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาไปไกลถึงภาษาสวาฮิลี, ซูลูและเชวา ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสใช้เป็นภาษากลางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ลิงกาลาเป็นภาษาราชการของกองทัพในอดีต และถึงทุกวันนี้ยังเป็นภาษากลางของกองกำลังติดอาวุธของคองโก

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

สาธารณรัฐคองโก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

10,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

เรื่องสนุกของภาษา — ลิงกาลา

  • ภาษาลิงกาลา ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเยอะมาก เช่นเดียวกับภาษาโปรตุเกส, อังกฤษและสเปน
  • ภาษาลิงกาลามีความเชื่อมโยงอย่างมากกับวัฒนธรรมยอดนิยม และเป็นภาษาหลักที่ใช้ในเนื้อเพลงแจ๊สทั่วทั้งแอฟริกากลาง
  • ภาษาลิงกาลาไม่มีระบบการเขียนจนถึงต้นทศวรรษ 1900, เมื่อมิชชันนารีเริ่มใช้ตัวอักษรภาษาละตินในการเขียนภาษานี้

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย