Học tiếng Lingala

Học tiếng Lingala trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Lingala. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Lingala

Tiếng Lingala là ngôn ngữ chính thức của cả Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Congo. Ngôn ngữ này được dựa trên tiếng Bangi của Trung Phi nhưng cũng mượn nhiều từ từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ba Lan. Tiếng Lingala là một ngôn ngữ Bantu (một số nhà ngôn ngữ học cho rằng nó thực sự là một ngôn ngữ Bantu creale), nghĩa là ngôn ngữ này có những điểm tương đồng với những ngôn ngữ xa như tiếng Swahili, tiếng Zulu, tiếng Chinchewa. Trong khi tiếng Pháp được sử dụng như một ngôn ngữ chung ở Cộng hòa dân chủ Congo thì tiếng Lingala trong lịch sử là ngôn ngữ chính thức của quân đội và cho đến ngày nay là ngôn ngữ chung của các lực lượng vũ trang quân đội của quốc gia này.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Cộng hòa Dân chủ Congo

Cộng hòa Congo

People Talking

Số người nói

10.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Niger–Congo

Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương-Congo

Nhóm ngôn ngữ Benue-Congo

Nhóm ngôn ngữ Bantu

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Lingala

  • Tiếng Lingala mượn rất nhiều từ từ tiếng Pháp cũng như tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
  • Tiếng Lingala được liên kết mạnh mẽ với nền văn hóa phổ biến và là ngôn ngữ chính được sử dụng trong lời nhạc jazz trên khắp Trung Phi.
  • Tiếng Lingala không có hệ thống chữ viết tận cho đến đầu những năm 1900, khi các nhà truyền giáo bắt đầu sử dụng bảng chữ cái LaTinh để viết ngôn ngữ này.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi