เรียนภาษาคะห์โอซา

เรียนภาษาคะห์โอซาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาคะห์โอซาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาคะห์โอซา

ภาษาคะห์โอซา เป็นหนึ่งในภาษาราชการ 11 ภาษาของแอฟริกาใต้ และส่วนใหญ่ใช้พูดกันใน จังหวัดอีสเทิร์นเคป และทรานสไก และเป็นภาษาพูดในประเทศบอตสวานาและเลโซโท มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาซูลู, สวาติและเอ็นเดเบเล โดยที่ทั้งสี่ภาษาสามารถเข้าใจร่วมกันได้ ภาษาคะห์โอซาเป็นทั้งภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำและภาษาคลิก โดยมีสองโทน, ทั้งเสียงสูงและต่ำ รวมไปถึงเสียงคลิกสามประเภทที่แตกต่างกัน

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แอฟริกาใต้

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

19,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

เรื่องสนุกของภาษา — คะห์โอซา

  • เสียงคลิกที่แตกต่างกันในภาษาคะห์โอซาแสดงโดยตัวอักษร c, q และ x
  • มารดาของเนลสัน แมนเดลา เป็นผู้พูดภาษาคะห์โอซา เมื่อตอนที่ได้ให้กำเนิด แม่ของเขาได้ตั้งชื่อว่า โรลีลาลา (Rolihlahla) ซึ่งความหมายอย่างไม่ทางการในภาษาคะห์โอซา แปลว่า ผู้ก่อปัญหา
  • ชื่อ impala (ละมั่ง) - มาจากภาษาคะห์โอซานี่เอง

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย