เรียนภาษาคะห์โอซา

เรียนภาษาคะห์โอซาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาคะห์โอซาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาคะห์โอซา

ภาษาคะห์โอซา เป็นหนึ่งในภาษาราชการ 11 ภาษาของแอฟริกาใต้ และส่วนใหญ่ใช้พูดกันใน จังหวัดอีสเทิร์นเคป และทรานสไก และเป็นภาษาพูดในประเทศบอตสวานาและเลโซโท มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาซูลู, สวาติและเอ็นเดเบเล โดยที่ทั้งสี่ภาษาสามารถเข้าใจร่วมกันได้ ภาษาคะห์โอซาเป็นทั้งภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำและภาษาคลิก โดยมีสองโทน, ทั้งเสียงสูงและต่ำ รวมไปถึงเสียงคลิกสามประเภทที่แตกต่างกัน

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แอฟริกาใต้

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

19,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — คะห์โอซา

  • เสียงคลิกที่แตกต่างกันในภาษาคะห์โอซาแสดงโดยตัวอักษร c, q และ x
  • มารดาของเนลสัน แมนเดลา เป็นผู้พูดภาษาคะห์โอซา เมื่อตอนที่ได้ให้กำเนิด แม่ของเขาได้ตั้งชื่อว่า โรลีลาลา (Rolihlahla) ซึ่งความหมายอย่างไม่ทางการในภาษาคะห์โอซา แปลว่า ผู้ก่อปัญหา
  • ชื่อ impala (ละมั่ง) - มาจากภาษาคะห์โอซานี่เอง

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย