"uTalk"dakı 140-dan çox dil

Learn any language on uTalk with practical, real-life situations. Simple, fast and easy learning with our 140+ language subscription. Start speaking now with uTalk!


About uTalk Languages

Hər bir dil qiymətlidir, çünki onlardan hər biri bizə insanlar, onların mədəniyyəti və kimliyi haqqında məlumat verir. Buna görə də "uTalk" tətbiqinə daxil olan 140-dan çox dilə azlıqda qalmış və yoxolma təhlükəsi ilə üzləşmiş dillər də daxildir. Biz yerli dil daşıyıcılarının səsini yazmaq üçün səhralara, uzaq adalara da baş vurmuşuq! Digər bir dildə bir neçə sözü öyrənmək simanızda təbəssümə, yeni dostluqlara səbəb ola və sizi daha böyük cəmiyyətin bir hissəsinə çevirə bilər. "uTalk"un əsas məqsədi sizə yeni dünyaları kəşf etməyə əminlik və təkan verməkdir.

uTalk Language Logo

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Hər bir dildə gündəlik situasiyaları əhatə edən 60-dan çox mövzu üzrə 2500-dən çox söz və ifadə.

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır