Dzonqxa öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq dzonqxa öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


dzonqxa haqqında

Dzonqxa dili Butan dili kimi də tanınır və Butanın yeganə rəsmi dilidir. Burada əhalinin təxminən 65 %-i bu dildə danışır. Hindistan və Nepal bölgələrində də danışılır. Dzonqxa dilində ikinci dil kimi danışanların sayı ilk dil kimi danışanlardan çoxdur. Dzonqxa dilində Tibet əlifbasından istifadə olunur və standart Tibet dili ilə uzaqdan əlaqəlidir. Buna baxmayaraq, bu dillərdə danışanlar bir-birini, ümumiyyətlə, başa düşə bilmirlər. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Butan

People Talking

Danışanların sayı

600.000

Family Tree

Dil ailəsi

Çin-Tibet

Tibet-Birma

Bodo

Maraqlı faktlar — Dzonqxa

  • Dzonqxa iki tonlu dildir. Burada da sözləri ayırarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır: "pa" sözü "ət tikəsi" və ya "fotoqraf"; "se" isə "öldür" və ya "qızıl" kimi tərcümə oluna bilər.
  • Digər Asiya dilləri kimi, dzonqxa dilinin də təqdirəlayiq lüğət tərkibi var. Dialoqda sözlər nəzakət mənasında işlənərkən quruluşunu dəyişə bilər, məsələn: "Mən istəmirəm" cümləsi "Təvazökarlıqla imtina edirəm" formasına keçir.
  • Dilin adı "qalaların dili" kimi tərcümə olunur.
  • Butanda Ümumi Milli Xoşbəxtlik dərəcəsi ölçülür və 2015-ci ilin nəticələrinə əsasən, əhalinin 91,2 %-i özünü xoşbəxt hesab edir.
  • Dzonqxa dilinin yerli daşıyıcılarının sayı 200000-dən azdır.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır