เรียนภาษาซองคา

เรียนภาษาซองคาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาซองคาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาซองคา

ภาษาซองคา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ภาษาภูฏาน และเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวของภูฏาน ซึ่งมีผู้พูดถึง 65% ของประชากร นอกจากนี้ยังใช้สื่อสารกันในพื้นที่ของอินเดียและเนปาล โดยผู้พูดเจ้าของภาษามีจำนวนมากกว่าผู้ที่พูดภาษาซองคาเป็นภาษาที่สองอย่างมหาศาล ภาษาซองคาเขียนด้วยอักษรทิเบต และมีความเกี่ยวพันกับภาษาทิเบตมาตรฐานอย่างห่างๆ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปผู้พูดจะไม่สามารถเข้าใจกันได้เลย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ภูฏาน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

600,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ทิเบต-พม่า

โบดิช

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ซองคา

  • ภาษาซองคา เป็นภาษาที่มีสองโทนเสียง ต้องระวังในการแยกแยะให้ดี ตัวอย่างเช่น 'pa' อาจหมายถึง 'ชิ้นเนื้อ' หรือ 'รูปถ่าย' และ 'se' อาจหมายถึง 'ฆ่า' หรือ 'ทอง' ก็ได้!
  • ภาษาซองคาคล้ายกับภาษาเอเชียหลายภาษาที่มีคำศัพท์เฉพาะเพื่อแสดงความเคารพ คำพูดจะถูกแทนที่ด้วยความสุภาพเมื่อพูดกับคนที่เคารพ ตัวอย่างเช่น 'ฉันไม่ต้องการ' ถูกแทนที่ด้วย 'ฉันขอปฏิเสธอย่างนอบน้อม'
  • ชื่อ 'ภาษาซองคา' แปลตามตัวอักษรได้ว่า 'ภาษาของป้อมปราการ'
  • ประเทศภูฏานได้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติและในปี 2015 พบว่า 91.2% ของประชากรบอกว่าตนเองมีความสุขดี
  • มีผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาซองคาน้อยกว่า 200,000 คน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย