เรียนภาษาซองคา

เรียนภาษาซองคาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาซองคาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาซองคา

ภาษาซองคา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ภาษาภูฏาน และเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวของภูฏาน ซึ่งมีผู้พูดถึง 65% ของประชากร นอกจากนี้ยังใช้สื่อสารกันในพื้นที่ของอินเดียและเนปาล โดยผู้พูดเจ้าของภาษามีจำนวนมากกว่าผู้ที่พูดภาษาซองคาเป็นภาษาที่สองอย่างมหาศาล ภาษาซองคาเขียนด้วยอักษรทิเบต และมีความเกี่ยวพันกับภาษาทิเบตมาตรฐานอย่างห่างๆ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปผู้พูดจะไม่สามารถเข้าใจกันได้เลย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ภูฏาน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

600,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ทิเบต-พม่า

โบดิช

เรื่องสนุกของภาษา — ซองคา

  • ภาษาซองคา เป็นภาษาที่มีสองโทนเสียง ต้องระวังในการแยกแยะให้ดี ตัวอย่างเช่น 'pa' อาจหมายถึง 'ชิ้นเนื้อ' หรือ 'รูปถ่าย' และ 'se' อาจหมายถึง 'ฆ่า' หรือ 'ทอง' ก็ได้!
  • ภาษาซองคาคล้ายกับภาษาเอเชียหลายภาษาที่มีคำศัพท์เฉพาะเพื่อแสดงความเคารพ คำพูดจะถูกแทนที่ด้วยความสุภาพเมื่อพูดกับคนที่เคารพ ตัวอย่างเช่น 'ฉันไม่ต้องการ' ถูกแทนที่ด้วย 'ฉันขอปฏิเสธอย่างนอบน้อม'
  • ชื่อ 'ภาษาซองคา' แปลตามตัวอักษรได้ว่า 'ภาษาของป้อมปราการ'
  • ประเทศภูฏานได้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติและในปี 2015 พบว่า 91.2% ของประชากรบอกว่าตนเองมีความสุขดี
  • มีผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาซองคาน้อยกว่า 200,000 คน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย