Научи есперанто

Научи есперанто онлайн с практични, реални ситуации! Просто, бързо и лесно научаване. Говори езика есперанто с увереност. Започни сега с uTalk!


За есперанто

Есперанто е най-широко разпространеният изкуствен език в света. Създаден е през 1887 г. от Лудвик Заменхоф, който мечтаел за универсален език за насърчаване на международния мир и разбирателство. Днес езикът есперанто се радва на процъфтяваща общност по целия свят, с голям брой говорещи есперанто в Северна Европа, Бразилия и Китай. Ако говориш есперанто, можеш да отседнеш при други есперантисти безплатно по целия свят, като използваш Pasporta Servo (програмата "Паспортна услуга").

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Къде се говори?

В целия свят

People Talking

Брой говорещи

2 000 000

Family Tree

Езиково семейство

Изкуствен език

Забавни факти — Есперанто

  • Няма нищо "неправилно" в този език: съществителните имена винаги завършват на "о", прилагателните винаги завършват на "а", и всеки глагол има само едно спрежение!
  • На есперанто сбирки можеш да чуеш фразата "ne krokodilu!", т.е. "не крокодилствай", което ще рече да не говориш на родния си език, а на есперанто.
  • Въпреки че е изкуствен език, днес има около 1000 "денаски", хора, за които есперанто е роден език.
  • В Есперанто, ако искаш да кажеш "всичко е на гръцки за мен", казвате "ĝi estas laŭ mi Volapukaĵo", което буквално се превежда като "Всичко е Волапюк за мен"!

uTalk е помогнал на повече от 30 милиона души да проговорят нов език

Treasure

Над 2500 думи и изрази, в 60+ теми обхващащи ежедневни ситуации

Native Speakers

Упражнявай се да говориш на езика и сравнявай произношението си с това на хора, за които е роден

Games

Ученето на базата на игри е забавно и интуитивно