Học Quốc Tế Ngữ

Học Quốc Tế Ngữ trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói Quốc Tế Ngữ. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về Quốc Tế Ngữ

Quốc tế ngữ là ngôn ngữ được xây dựng rộng rãi nhất trên thế giới. Ngôn ngữ này được tạo ra vào năm 1887 bởi Ludwik Zamenhof với mục tiêu tạo ra một ngôn ngữ phổ quát để thúc đẩy hòa bình thế giới và hiểu biết quốc tế. Ngày nay, Quốc tế ngữ có một cộng đồng lớn mạnh trên toàn cầu, với số lượng người nói nhiều ở Bắc Âu, Brazil và Trung Quốc. Là một người nói Quốc tế ngữ, bạn có thể ở lại miễn phí với những người nói khác trên khắp thế giới bằng chương trình Pasporta Servo - Dịch vụ hộ chiếu.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Khắp thế giới

People Talking

Số người nói

2.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngôn ngữ được hình thành

Những điều thú vị về uTalk — Quốc Tế Ngữ

  • Không có trường hợp bất quy tắc trong ngôn ngữ này: danh từ luôn kết thúc bằng "-o". Tính từ luôn kết thúc bằng "-a" và chỉ có một cách chia cho mỗi động từ!
  • Khi gặp gỡ người nói Quốc tế ngữ, bạn có thể nghe cụm từ "ne krokodilu!" - đừng cá sấu - đó là hướng dẫn không nói tiếng mẹ đẻ của bạn thay vì Quốc tế ngữ.
  • Mặc dù là một ngôn ngữ được xây dựng nhưng hiện này có khoảng 1000 "denaska" - người bản ngữ - nói Quốc tế ngữ.
  • Trong Quốc tế ngữ, nếu bạn muốn nói "Tôi không hiểu gì cả" bạn sẽ nói "ĝi estas laŭ mi Volapukaĵo" dịch theo nghĩa đen như "Tất cả là Volapük đối với tôi"!

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi