Naučte se egyptskou arabštinu

Učte se egyptskou arabštinu online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte egyptskou arabštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O egyptskou arabštinu

Egyptská arabština, někdy také jednoduše nazývaná masrí, je mluvená varianta arabštiny používaná v Egyptě a díky své dominanci v egyptských filmech a médiích je pravděpodobně také nejuznávanější verzí hovorové arabštiny. Jsou na ní patrné vlivy koptštiny – jazyka používaného v Egyptě v 7. století, kdy sem dorazila arabština – turečtiny, angličtiny, francouzštiny, italštiny a řečtiny. Káhirský dialekt je považován za prestižní, a právě tento dialekt se také učí v aplikaci uTalk.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Egypt

People Talking

Počet mluvčích

60 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Afroasijská

Semitská

Středosemitská

Zajímavosti — Arabština (Egypt)

  • Pořekadlo, že „starých návyků se těžko zbavuje“, se v Egyptě vyjadřuje frází „břišní tanečnice umírá, ale její boky se stále vlní“.
  • Egyptskou arabštinu, kterou se mluví ve velkých městech, jako je Káhira, ihned poznáte podle typické výslovnosti „g“, které v řeči nahrazuje „dž“ (psané jako „j“). Takže mluvčí arabštiny, jejichž jména se čtou „Gamal“, „Gaafar“ nebo „Gamila“ namísto „Džamal“, „Džaafar“ nebo „Džamila“, budou nejspíš z Egypta.
  • Množná čísla jsou velmi nepravidelná. Kniha je „kitaab“, ale knihy jsou „kutub“. Kufr je „shanta“, ale kufry jsou „shunat“. Chlapec je „walad“, ale chlapci jsou „awlad“.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní