Misir ərəbcəsini öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq misir ərəbcəsini öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


misir ərəbcəsini haqqında

Məsri kimi də tanınan Misir ərəbcəsi ərəb dilinin növlərindən biridir və Misir mediyasının geniş təsiri nəticəsində ərəb dilinin ən çox tanınan növlərindəndir. Bu dilə Misirdə ərəblərin VII əsrdə gəlişindən qabaq istifadə olunan kopt dili, eləcə də türk, ingilis, fransız, italyan və yunan dilləri təsir etmişdir. "uTalk"da siz Misir ərəbcəsinin ölkədə prestijli hesab olunan Qahirə ləhcəsini öyrənəcəksiniz.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Misir

People Talking

Danışanların sayı

60.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Afro-Asiya

Semit

Mərkəzi semit

Maraqlı faktlar — Ərəb (Misir)

  • Misirdə "Köhnə vərdişləri tərgitmək çətindir" ifadəsi "Rəqqasə ölsə də, göbəyi hələ də oynayır" kimi verilir.
  • Qahirə kimi böyük şəhərlərdə danışılan Misir ərəbcəsini "C" hərfi əvəzinə "Q" hərfinin işlənməsindən tanımaq çox asandır. Yəni Camal, Cəfər, Cəmilə kimi adlar Misirdə Qamal, Qəfər, Qəmilə kimi tələffüz olunur.
  • Bu dildə isimlərin cəmlənməsi çox fərqlidir. "Kitab" sözü cəmdə "kütub", "şanta" (çanta) sözü cəmdə "şünat" olur. "Oğlan" sözü təkdə "vələd", cəmdə isə "əvləd" kimi verilir.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır