Naučte se bosensky

Učte se bosensky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte bosenštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O bosensky

Bosenština je jedním ze tří úředních jazyků Bosny a Hercegoviny a hovoří se jí také v Srbsku, Chorvatsku a Černé Hoře. Velmi se podobá chorvatštině a srbštině, tedy dalším úředním jazykům v Bosně, a všechny tři jsou vzájemně srozumitelné. Rozdíly jsou však ve výslovnosti a použití některých slov. Například ti z mluvčích bosenštiny, kteří jsou muslimského vyznání a tradičně se nazývají Bosňáci, používají více přejatých slov z turečtiny, perštiny a arabštiny.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Bosna a Hercegovina

People Talking

Počet mluvčích

2 500 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Slovanská

Jihoslovanská

Zajímavosti — Bosenština

  • Má se za to, že Bosna byla pojmenována po řece Bosně. Ta pak mohla získat své jméno u indoevropského slova „bosana“ (voda) nebo z indoevropského kořene „bhog“ (proud).
  • Bosenština převzala názvy měsíců – například Oktobar a April – ze západoevropských jazyků.
  • Bosenské rčení říká: „Nedívej se tam, kde je největší úroda, ale tam, kde jsou milí lidé“.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní