Lær bosnisk

Lær bosnisk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk bosnisk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om bosnisk

Bosnisk er et av de tre offisielle språkene i Bosnia-Hercegovina, men blir også brukt i Serbia, Kroatia og Montenegro. De har sterke likhetstrekk med kroatisk og serbisk, som er de andre offisielle språkene i Bosnia-Hercegovina. Disse tre språkene har gjensidig forståelse, men det er noen forskjeller når det gjelder uttale og bruken av noen ord. For eksempel så vil en som har bosnisk som morsmål, og som følger Islam ofte bruke flere tyrkiske, persiske og arabiske låneord. Denne delen av befolkningen kalles som regel for bosnjaker. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Bosnia-Hercegovina

People Talking

Antall talere

2 500 000

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Slavisk

Sør-slavisk

Morsomme fakta — Bosnisk

  • Man antar at Bosnia ble oppkalt etter elven Bosna. Trolig har det navnet igjen røtter fra det indoeuropeiske ordet 'bosana', som betyr vann. Det er også mulig at det stammer fra det indoeuropeiske ordet 'bhog', som betyr strømninger. 
  • Bosnisk låner måneds navnene som Oktobar og April - fra vestlige-europeiske språk. 
  • Det er et bosnisk uttrykk som går som følger: 'Ikke se der hvor innhøstingen har vært god, men se der menneskene er vennlige'. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt