Naučte se tádžicky

Učte se tádžický jazyk online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte tádžičtinu bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O tádžický jazyk

Tádžičtina (забо́ни тоҷикӣ́) je varianta perštiny, kterou se mluví v Tádžikistánu, částech Uzbekistánu, především v Samarkandu a Buchaře, dále v Afghánistánu a v dalších zemích střední Asie. Slovní zásoba tádžičtiny má původ v íránské a afghánské perštině a řada slov je přejatých také z ruštiny a sousedních turkických jazyků, jako je kyrgyzština a uzbečtina, s nimiž je tádžičtina také vzájemně srozumitelná. Historicky se psala persko-arabským písmem, ale nyní využívá cyrilici, navzdory výzvám k přechodu na arabské písmo nebo latinku.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Tádžikistán

Uzbekistán

People Talking

Počet mluvčích

8 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Indoíránská

Íránská

Zajímavosti — Tádžičtina

  • Tádžičtina si zachovává spoustu slov, která se v perštině nebo jazyku darí považují za archaická.
  • Nejzřetelnějším rozdílem mezi tádžičtinou a perštinou je přítomný průběhový čas – například ve větě „já píšu“ Tádžikové doslova řeknou „já píšu stojím jsem“, zatímco Peršané řeknou „já mám já píšu“!
  • Přestože je tádžičtina perským jazykem, převzala v důsledku sovětského vlivu v minulém století spoustu slov z ruštiny.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní