Học tiếng Tajiki

Học tiếng Tajiki trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Tajiki. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Tajik

Tiếng Tajiki - забо́ни тоҷикӣ́ - là biến thể khác của tiếng Ba Tư được nói ở Tajikistan và những vùng khác ở Uzbekistan, đặc biệt là các thành phố Samarkand và Bukhara, cũng như ở Afghanistan và các quốc gia khác ở Trung Á. Tiếng Tajiki khác với tiếng Ba Tư của Iran và Afghanistan về từ vựng, nó mượn nhiều từ từ tiếng Nga và các ngôn ngữ Turk lân cận chẳng hạn như tiếng Kyrgyz và tiếng Uzbek, nhưng các ngôn ngữ này vẫn thông hiểu lẫn nhau. Trong lịch sử, tiếng Tajiki được viết với phiên bản chữ viết Ba Tư-Ả Rập nhưng ngày nay đã dùng bảng chữ cái Kirin, bất chất lời kêu gọi chuyển sang bảng chữ cái Ả Rập hay LaTinh.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Tajikistan

Uzbekistan

People Talking

Số người nói

8.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Ấn-Âu

Ngữ tộc Ấn-Iran

Ngữ chi Iran

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Tajiki

  • Tiếng Taijiki giữ lại nhiều từ được coi là từ cổ xưa trong tiếng Ba Tư và tiếng Dari.
  • Điểm khác biệt nổi bật nhất giữa tiếng Tajiki và tiếng Ba Tư là thì hiện tại tiếp diễn - ví dụ như, trong câu "Tôi đang viết", nghĩa đen của tiếng Tajiki nói "Tôi viết đứng đang" trong khi tiếng Ba Tư nói "Tôi có tôi viết"! Dù là một ngôn ngữ Ba Tư nhưng tiếng Tajiki đã mượn nhiều từ từ tiếng Nga do ảnh hưởng của Liên Xô vào thế kỷ trước.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi