عربی مغربی بیاموزید

عربی مغربی را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان عربی مغربی صحبت کنید


درباره عربی مغربی

عربی مراکشی که با نام مراکشی داریا نیز شناخته می‌شود، نسخه‌ای از زبان عربی است که در مراکش صحبت می‌شود و زبان مادری بیش از نیمی از جمعیت این کشور است. این زبان عضوی از خانواده عربی مغربی  است که به همراه عربی الجزایری و تونسی به طور متقابل قابل فهم هستند. این بیشتر یک زبان گفتاری است و عربی استاندارد مدرن در بیشتر موقعیت‌های نوشتاری استفاده می‌شود. زبان فرانسه نیز در این کشور رایج است و به طور قابل توجهی بر واژگان عربی مراکشی تأثیر می‌گذارد. سایر تأثیرات عمده از بربر و اسپانیایی می‌آید.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

مراکش

People Talking

تعداد گویشوران

۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

آفریقایی-آسیایی

سامی

سامی مرکزی

عربی

عربی مغربی

حقایق جالب — عربی (مراکش)

  • عربی مراکشی آنقدر با سایر لهجه‌های منطقه‌ای عربی متفاوت است که درک آن برای اعراب خاورمیانه بسیار دشوار است.
  • مراکشی‌ها در گفتار روزانه خود از کلمات فرانسوی زیادی استفاده می‌کنند اما از اسپانیایی نیز وام می‌گیرند. به عنوان مثال، «آشپزخانه» (کوزينة) از cocina اسپانیایی آمده است و «هفته» (سیمانا) از semana اسپانیایی آمده است.
  • حروف صدادار بسیار کوتاه هستند و اغلب حذف می‌شوند: «کشور» به صورت «بَلَد» تلفظ می‌شود، اما به «بلَد» یا «بلِد» تبدیل می‌شود.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند