Шотланд Англи хэл сураарай

Шотланд Англи хэлийг онлайнаар жинхэнэ амьдралд тулгуурлаж сураарай! uTalk-тай яг одоо Шотланд Англи хэлийг сурч итгэлтэй ярьж эхлээрэй!


Шотланд Англи хэлний тухай

Шотландын үндсэн гурван хэлнүүд дотроос Стандарт Шотланд Англи хэл нь хамгийн сайн ойлгогддог, түгээмэл ярилцдаг хэл бөгөөд нөгөө хоёр нь Скот, Шотланд Гаелик хэлнүүд юм. Иймээс Стандарт Шотланд Англи хэлийг улсын албан үйл хэрэгт өргөнөөр хэрэглэдэг. Үгсийн сангийн ихэнх нь Британи Англи хэлтэй адилхан боловч өөр дуудлагатай. Мөн түүнчлэн уг хэлний дуудлагад Скот хэлний нөлөө маш их орсон байдаг.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Энэ хэлээр хаана хэлэлцдэг вэ?

Шотланд

People Talking

Хэлэлцэгчдийн тоо

5,000,000

Family Tree

Хэлний бүлэг

Энэтхэг-Европ

Германик 

Баруун Германик

Сонирхолтой баримтууд — Англи (Шотланд)

  • Нэр үгийн төгсгөлд 'ie' залгахад багасгасан утгыг илэрхийлдэг. Жишээ нь: 'laddie' (залуу банди), 'lassie' (бүсгүй) 'shoppie' (мухлаг) гэх мэт.
  • Шотланд Англи хэлэнд 'wee' (жижиг), 'bonnie' (сайхан), 'bairn' (хүүхэд), 'kirk' (сүм) гэх мэт үгнүүд байдаг.
  • 'Many a mickle makes a muckle' гэсэн хэллэг нь 'бага гэж чамлахгүй хямгадвал, (паунд) мөнгө аяндаа хуримтлагдана' гэсэн Англи өвөрмөц хэлц үгтэй төстэй.

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай