เรียนภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)

เรียนภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)

ภาษาอังกฤษแบบสกอตแลนด์มาตรฐานเป็นภาษาที่พูดและเข้าใจกันอย่างกว้างขวางที่สุดในสามภาษาหลักของประเทศสกอตแลนด์ ส่วนภาษาอื่นๆก็คือ ภาษาสกอตส์และภาษาสกอตส์กาลิก เป็นไปได้ว่าเพราะเหตุนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นภาษาเริ่มต้นในสถานการณ์ที่เป็นทางการในประเทศ ภาษาอังกฤษแบบสกอตแลนด์ใช้คำศัพท์ส่วนใหญ่ร่วมกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แต่คำนั้นจะออกเสียงแตกต่างกัน โดยการออกเสียงนั้นยืมมาจากภาษาสกอตส์เป็นส่วนใหญ่

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สกอตแลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — อังกฤษ (สกอตแลนด์)

  • การเพิ่ม 'ie' ที่ท้ายคำนามเพื่ออธิบายความเล็กของสิ่งนั้น เช่น 'laddie' และ 'lassie' หมายถึง เด็กชาย และเด็กหญิง และ 'shoppie' หมายถึงร้านขายของเล็กๆ
  • ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบสกอตแลนด์ จะมีคำว่า 'wee' ที่แปลว่า เล็กน้อย 'bonnie' แปลว่า สวย 'bairn' แปลว่า เด็ก และ 'kirk' แปลว่า โบสถ์
  • 'Many a mickle makes a muckle' (ส่ิงเล็กน้อยเมื่อรวมกันก็กลายเป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่) มีความสัมพันธ์กับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า ‘look after the pennies and the pounds look after themselves’ (ถ้าคุณใส่ใจรายละเอียดที่เล็กน้อย แล้วมันจะสามารถเติบใหญ่ได้เอง)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย