เรียนภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)

เรียนภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (สกอตแลนด์)

ภาษาอังกฤษแบบสกอตแลนด์มาตรฐานเป็นภาษาที่พูดและเข้าใจกันอย่างกว้างขวางที่สุดในสามภาษาหลักของประเทศสกอตแลนด์ ส่วนภาษาอื่นๆก็คือ ภาษาสกอตส์และภาษาสกอตส์กาลิก เป็นไปได้ว่าเพราะเหตุนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นภาษาเริ่มต้นในสถานการณ์ที่เป็นทางการในประเทศ ภาษาอังกฤษแบบสกอตแลนด์ใช้คำศัพท์ส่วนใหญ่ร่วมกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แต่คำนั้นจะออกเสียงแตกต่างกัน โดยการออกเสียงนั้นยืมมาจากภาษาสกอตส์เป็นส่วนใหญ่

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สกอตแลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — อังกฤษ (สกอตแลนด์)

  • การเพิ่ม 'ie' ที่ท้ายคำนามเพื่ออธิบายความเล็กของสิ่งนั้น เช่น 'laddie' และ 'lassie' หมายถึง เด็กชาย และเด็กหญิง และ 'shoppie' หมายถึงร้านขายของเล็กๆ
  • ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบสกอตแลนด์ จะมีคำว่า 'wee' ที่แปลว่า เล็กน้อย 'bonnie' แปลว่า สวย 'bairn' แปลว่า เด็ก และ 'kirk' แปลว่า โบสถ์
  • 'Many a mickle makes a muckle' (ส่ิงเล็กน้อยเมื่อรวมกันก็กลายเป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่) มีความสัมพันธ์กับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า ‘look after the pennies and the pounds look after themselves’ (ถ้าคุณใส่ใจรายละเอียดที่เล็กน้อย แล้วมันจะสามารถเติบใหญ่ได้เอง)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย