Индонези хэл сураарай

Индонези хэлийг онлайнаар жинхэнэ амьдралд тулгуурлаж сураарай! uTalk-тай яг одоо Индонези хэлийг сурч итгэлтэй ярьж эхлээрэй!


Индонези хэлний тухай

Индонез хэлийг бас bahasa Indonesia гэж нэрлэдэг, 700 гаруй хэлтэй, Индонез улсын лингва франка хэл юм. Уг хэлийг Малай хэлний стандарт хувилбар гэдэг бөгөөд үгсийн сангийн хувьд ондоо ч, хоёр хэл хоорондоо ойлголцдог. Индонез хэлээр 30 сая гаруй хүн ярьдаг ба бусад 140 сая гаруй нь хоёр дахь хэлээ болгон хэрэглэдэг. Үгсийн сангийн ихэнх нь 'Austronesian' гаралтай боловч мөн Голланд, Англи, Португал, Санскрит, Хинди, Хятад гэх мэт хэлнүүдийн нөлөө орсон байдаг.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Энэ хэлээр хаана хэлэлцдэг вэ?

 Индонез

People Talking

Хэлэлцэгчдийн тоо

170,000,000

Family Tree

Хэлний бүлэг

Австронез

Малай-Полинез

Малай-Чам 

Сонирхолтой баримтууд — Индонези

  • Англид хуурамч найзыг 'агаар' гэдэг бол Индонезод 'ус' гэнэ. 
  • Индонезод jam karat гэдэг ойлголт байдаг- 'цаг нөгчөөх' - уулзалт, товлосон цагтаа хайнгадуу хандах гэсэн утгыг илэрхийлдэг. 
  • Нэр үгийг давтан хэлж олон тоо үүсгэж болдог, эсвэл ойролцоо утгатай үг үүсгэдэг: langit 'тэнгэр', харин langit-langit 'тааз'; mata 'нүд', харин mata-mata 'тагнуул'. 

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай