Саами (Өмнөд) хэл сураарай

Өмнөд Саами хэлийг онлайнаар жинхэнэ амьдралд тулгуурлаж сураарай! uTalk-тай яг одоо Өмнөд Саами хэлийг сурч итгэлтэй ярьж эхлээрэй!


Өмнөд Саами хэлний тухай

Өмнөд Саами хэлийг бас Сами гэж бичдэг. Энэхүү мөхөх ноцтой аюулд орсон хэлээр ялангуяа Snåsa, Røyrvik, Røros болон Hattfjelldal гэх мэт Норвег, Швед улсын нутгуудад ярилцдаг. 10 өөр төрлийн Саами хэлнүүд байдаг, эдгээр нь хоорондоо ойлголцдоггүй. Тухайлбал, Өмнөд Саами хэлтнүүд Хойд Саами хэлтнүүдийг ойлгодоггүй. Саами хэл нь Урал хэлний бүлэгт багтдаг бөгөөд Фин, Эстони хэлнүүдтэй хамаатай, харин Норвег, Швед хэлнүүдтэй хамааралгүй. uTalk Өмнөд Саами хэлний курсээ бүтээхэд уг хэл соёлыг дэмжин сурталчлан ажилладаг 'Aajege' гэдэг Өмнөд Саами байгууллагатай хамтран ажилласан.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Энэ хэлээр хаана хэлэлцдэг вэ?

Норвег

 Швед

People Talking

Хэлэлцэгчдийн тоо

600

Family Tree

Хэлний бүлэг

Урал

Саами 

Сонирхолтой баримтууд — Саами (Өмнөд)

  • 'tundra' гэсэн үг Саами хэлнээс гаралтай.
  • Саами хэлэнд цаа бугын маллагаанаас шалтгаалан жилд 4 биш, 8 улиралтай. Мөн саруудыг цаа бугын амьдрал, маллагааны үе шатуудаар нэрлэсэн.
  • Саамид Европын хамгийн хуучин хөгжмийн ‘yoiking’ гэсэн өв уламжлал байдаг. Yoiks нь хүн, амьтан эсвэл газар усыг магтан дуулсан хэдхэн бадаг шүлгээс бүрдсэн, уянгын хэмнэлтэй магтаал дуу юм.

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай