เรียนภาษาซามิ (ทิศใต้)

เรียนภาษาซามิ (ทิศใต้)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาซามิ (ทิศใต้)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาซามิ (ทิศใต้)

ภาษาซามิใต้ หรือสะกดว่า Sami เป็นภาษาที่ใกล้สาบสูญอย่างหนัก ใช้พูดกันในบางพื้นที่ของประเทศนอร์เวย์และสวีเดน โดยเฉพาะใน Snåsa, Røyrvik, Røros และ Hattfjelldal มีภาษาของซามิ 10 ภาษาที่แตกต่างกัน ไม่สามารถเข้าใจร่วมกันได้ทั้งหมด - ตัวอย่างเช่น ผู้พูดภาษาซามิใต้จะไม่เข้าใจผู้พูดภาษาซามิเหนือ ภาษาซามิอยู่ในตระกูลภาษาอูราลิก และมีความเกี่ยวข้องกับภาษาฟินแลนด์และเอสโตเนีย แต่ไม่เกี่ยวภาษานอร์เวย์หรือภาษาสวีเดน หลักสูตรภาษาซามิใต้ของ uTalk จัดทำขึ้นได้โดยความช่วยเหลือของ Aajege เป็นองค์กรของซามิใต้ซึ่งทำงานเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

นอร์เวย์

สวีเดน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

600

Family Tree

ตระกูลภาษา

อูราลิก

ซามิ

เรื่องสนุกของภาษา — ซามิ (ทิศใต้)

  • คำว่า 'ทุนดรา' มาจากภาษาซามิ
  • ซามิ มี 8 ฤดู, ไม่ใช่ 4 ฤดู เนื่องมาจากช่วงชีวิตของกวางเรนเดียร์ ในแต่ละเดือนของชาวซามิก็ตั้งชื่อตามแต่ช่วงชีวิตของกวางเรนเดียร์
  • ชาวซามี มีประเพณีที่เรียกว่า 'yoiking' ซึ่งเป็นประเพณีทางดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป Yoiks เป็นบทสวดที่ไพเราะ เป็นจังหวะโดยมีเนื้อเพลงไม่กี่คำ ที่ทำให้นึกถึงบุคคล, สถานที่หรือสัตว์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย