Lær sørsamisk

Lær sørsamisk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk sørsamisk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om sørsamisk

Sør-samisk, også kalt sami, er et alvorlig truet språk som snakkes i deler av Norge og Sverige. Språket er spesielt mye brukt i Snåsa, Røyrvik, Røros og Hattfjelldal. Det er 10 forskjellige samiske språk, og det er ikke sånn at alle disse språkene har gjensidig forståelse - for eksempel så vil de som snakker sør-samisk ikke forstå de som snakker nord-samisk. Samisk er en del av den uralske språkfamilien og er beslektet med finsk og estlandsk, men ikke med norsk og svensk. uTalk sitt sør-samisk kurs ble laget ved hjelp av Aajege, som er en sør-samisk organisasjon som arbeider med å promotere sør-samisk språk og kultur. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Norge

Sverige

People Talking

Antall talere

600

Family Tree

Språkfamilie

Uralsk

Samisk

Morsomme fakta — Sørsamisk

  • Ordet 'tundra' er av samisk opprinnelse. 
  • Samene har 8 årstider istedenfor 4, årstidene de bruker er knyttet til reinsdyrets levetid. Månedene på samisk har også fått navn etter disse stadiene av et reinsdyr sitt liv.
  • Samene har en tradisjon kjent som 'joiking', dette er den eldste musikalske tradisjonen i Europa. En joik er en melodisk, rytmisk resitasjon, med noen få ord som fremkaller inntrykk av en person, et sted eller et dyr. Du joiker ikke om noen, du joiker de. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt