Lär dig sydsamiska

Lär dig sydsamiska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala sydsamiska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om sydsamiska

Sydsamiskan är ett allvarligt hotat språk som talas i delar av Norge och Sverige, framförallt i Snåsa, Røyrvik, Røros och Hattfjelldal. Det finns tio olika samiska språk som inte alla är ömsesidigt begripliga – t.ex. förstår inte sydsamiska och nordsamiska talare varandra. Samiskan tillhör den uraliska språkfamiljen och är besläktat med finskan och estländskan, inte med norskan eller svenskan. uTalks kurs i sydsamiska gjordes i samarbete med Aajege, en sydsamisk organisation som arbetar med att främja språket och kulturen.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Norge

Sverige

People Talking

Antal talare

600

Family Tree

Språkfamilj

Uraliska

Samiska

Roliga fakta — Sydsamiska

  • Ordet "tundra" kommer från samiskan.
  • Samerna har åtta årstider istället för fyra, grundat på renens liv. De samiska månaderna är också uppkallade efter de lika faserna i renens liv.
  • Samerna har en tradition kallad "jojka", som är den äldsta musiktraditionen i Europa. Jojkar är melodiska, rytmiska sånger med få eller inga ord och kan t.ex. handla om en person, en plats eller ett djur.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv