Lær hviterussisk

Lær hviterussisk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk hviterussisk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om hviterussisk

Hviterussisk er det offisielle språket i Hviterussland ved siden av russisk. Språket har opp mot en million talere som bor utenfor Hviterussland, de er bosatt i flere land som f.eks. Russland, Polen og USA. Språket er nært beslektet med ukrainsk og russisk. Estimatene på akkurat hvor mange mennesker som snakker hviterussisk varierer, men en undersøkelse gjort av myndighetene i 2009 estimerer at bare 12% av hviterussere brukte språket hjemme. Hviterussisk har tre grammatiske kjønn og adjektivene får forskjellige endelser ut ifra om det er en mannlig eller kvinnelig taler.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Hviterussland

People Talking

Antall talere

8 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Slavisk

Øst-slavisk

Morsomme fakta — Hviterussisk

  • Ordet 'самота' - samota - på hviterussisk formidler en følelse av lengsel og sorg, som er både behagelig og smertefull.
  • Under 20% av skolebarna i Hviterussland blir undervist på hviterussisk - mesteparten av undervisningen i landet blir gjort på språkets andre offisielle språk, russisk. 
  • Hviterussisk har omtrent 80% gjensidig forståelse med ukrainsk og 75% gjensidig forståelse med russisk. 
  • Hviterussisk har en bokstav som gjør det enkelt å skille hviterussisk fra russisk, og det er bokstaven Ў ў. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt