Lär dig vitryska

Lär dig vitryska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala vitryska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om vitryska

Vitryska är ett officiellt språk i Vitryssland tillsammans med ryska, och har upp till en miljon talare som bor utomlands i länder som Ryssland, Polen och USA. Det är nära besläktat med både ukrainska och ryska. Uppskattningar för hur många som talar vitryska varierar, men en regeringsundersökning från 2009 visade att endast 12 % av vitryssarna använder språket aktivt i hemmet. Vitryskan har tre genus och adjektiven har olika ändelser för manliga och kvinnliga talare.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Vitryssland

People Talking

Antal talare

8 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Slaviska

Östslaviska

Roliga fakta — Vitryska

  • Med ett enda ord, "самота" (samota), kan man på vitryska förmedla en känsla av trånande, vemod och längtan som är både smärtsam och behaglig.
  • Mindre än 20 % av skolbarnen i Vitryssland undervisas på vitryska – den största delen av skolundervisningen sker på landets andra officiella språk, ryska.
  • Vitryska är cirka 80 % ömsesidigt begripligt med ukrainska och 75 % med ryska.
  • Tack vare bokstaven "Ў ў" är vitryskan lätt att skilja från ryskan.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv