เรียนภาษาเบลารุส

เรียนภาษาเบลารุสทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเบลารุสด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเบลารุส

ภาษาเบลารุส เป็นภาษาราชการในเบลารุสควบคู่กับภาษารัสเซีย และมีผู้พูดมากถึงล้านคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมไปถึงรัสเซีย, โปแลนด์และสหรัฐอเมริกา ภาษาเบลารุสมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับทั้งยูเครนและรัสเซีย แต่การประมาณจำนวนคนที่ใช้ภาษาเบลารุสนั้นแตกต่างออกไป, โดยการสำรวจของรัฐบาลในปี 2552 คาดว่ามีชาวเบลารุสเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้ภาษาที่บ้าน ภาษาเบลารุสมีสามเพศทางไวยากรณ์ และคำคุณศัพท์มีคำลงท้ายที่แตกต่างกันสำหรับผู้พูดชายและหญิง

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เบลารุส

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

8,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สลาวิกตะวันออก

เรื่องสนุกของภาษา — เบลารุส

  • เพียงแค่คำเดียวว่า 'самота' - samota - ในภาษาเบลารุสบ่งบอกได้ถึงความรู้สึกหดหู่, เศร้า, และโหยหา ซึ่งทั้งเจ็บปวดและน่าพึงพอใจ
  • เด็กนักเรียนในเบลารุสน้อยกว่า 20% ได้รับการสอนเป็นภาษาเบลารุส - การเรียนการสอนส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาราชการอื่นในประเทศ ซึ่งก็คือภาษารัสเซีย
  • ภาษาเบลารุสมีความเข้าใจร่วมกันกับภาษายูเครนประมาณ 80% และภาษารัสเซีย 75%
  • ภาษาเบลารุสมีตัวอักษร Ў ў ซึ่งมันทำให้มีแตกต่างจากภาษารัสเซียได้อย่างเห็นได้ชัด

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย