เรียนภาษาเบลารุส

เรียนภาษาเบลารุสทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเบลารุสด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเบลารุส

ภาษาเบลารุส เป็นภาษาราชการในเบลารุสควบคู่กับภาษารัสเซีย และมีผู้พูดมากถึงล้านคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมไปถึงรัสเซีย, โปแลนด์และสหรัฐอเมริกา ภาษาเบลารุสมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับทั้งยูเครนและรัสเซีย แต่การประมาณจำนวนคนที่ใช้ภาษาเบลารุสนั้นแตกต่างออกไป, โดยการสำรวจของรัฐบาลในปี 2552 คาดว่ามีชาวเบลารุสเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้ภาษาที่บ้าน ภาษาเบลารุสมีสามเพศทางไวยากรณ์ และคำคุณศัพท์มีคำลงท้ายที่แตกต่างกันสำหรับผู้พูดชายและหญิง

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เบลารุส

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

8,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สลาวิกตะวันออก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เบลารุส

  • เพียงแค่คำเดียวว่า 'самота' - samota - ในภาษาเบลารุสบ่งบอกได้ถึงความรู้สึกหดหู่, เศร้า, และโหยหา ซึ่งทั้งเจ็บปวดและน่าพึงพอใจ
  • เด็กนักเรียนในเบลารุสน้อยกว่า 20% ได้รับการสอนเป็นภาษาเบลารุส - การเรียนการสอนส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาราชการอื่นในประเทศ ซึ่งก็คือภาษารัสเซีย
  • ภาษาเบลารุสมีความเข้าใจร่วมกันกับภาษายูเครนประมาณ 80% และภาษารัสเซีย 75%
  • ภาษาเบลารุสมีตัวอักษร Ў ў ซึ่งมันทำให้มีแตกต่างจากภาษารัสเซียได้อย่างเห็นได้ชัด

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย