Lær kirgisisk

Lær kirgisisk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk kirgisisk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om kirgisisk

Kirgisisk også kalt kirghiz, blir for det meste brukt i Kirgisistan, men det er også i bruk i Kina, Afghanistan, Kasakhstan og i andre nærliggende land. Som et tyrkisk språk har språket likhetstrekk innenfor grammatikk og ordforråd med tyrkisk, men det er nærmest beslektet med kasakhisk - de som snakker kasakhisk eller kirgisisk kan forstå hverandre. Kirgisisk har tidligere blitt skrevet med det persisk-arabiske skriftspråket og dette gjør man fremdeles i Kina. Men i Kirgisistan har det kyrilliske skriftspråket vært det offisielle siden 1940, dette er til tross for flere forsøk på å gå over til det latinske alfabetet. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Kirgisistan

People Talking

Antall talere

4 500 000

Family Tree

Språkfamilie

Tyrkiske

Vanlig tyrkisk

Kiptsjak

Morsomme fakta — Kirgisisk

  • Det er et kirgisisk uttrykk som går som følger: 'Verdien av ditt hjemland blir kjent for deg, når du er et annet sted'. 
  • Det kirgisiske ordtaket 'Балыкчыбалыкчыныалыстантааныйт' betyr 'en fisker ser en annen fisker på avstanden', eller 'fugler av samme fjær, holder sammen'. 
  • Som de andre tyrkiske språkene har kirgisiske verb egne bøyninger for å vise hvorvidt den som snakker har sett det som blir beskrevet eller ei. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt