Lär dig baskiska

Lär dig baskiska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala baskiska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om baskiska

Det baskiska språket är ett olöst mysterium för världens lingvister eftersom det inte är släkt med något annat närliggande språk och dess ursprung är okänt. Det tros föregå ankomsten av de indoeuropeiska språken – som latin och grekiska – till Europa. Språket talas i Baskien, ett område i Pyrenéerna som sträcker sig över gränserna till Frankrike och Spanien. UNESCO har klassificerat språket som sårbart.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Spanien

Frankrike

People Talking

Antal talare

750 000

Family Tree

Språkfamilj

Isolatspråk

Roliga fakta — Baskiska

  • Det baskiska språket är så pass viktigt för det baskiska folket som identitetssymbol att man hänvisar till alla andra språk som "erdera".
  • Basker gillar att lägga till suffixet -txo till ord för att göra dem diminutiva och söta. "Herri" betyder stad medan "herritxo" betyder by. En "gazte" är en ungdom medan "gaztetxo" är ett barn.
  • Om du är en flicka använder du ordet "neba" för bror, men om du är en pojke är din bror din "anaia".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv