เรียนภาษาบัสเก

เรียนภาษาบัสเกทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาบัสเกด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาบัสเก

ภาษาบัสโก ถูกมองว่าเป็นภาษาลึกลับที่ยังไขไม่ได้โดยนักภาษาศาสตร์ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับภาษาใดๆ ที่อยู่รอบตัวเลย และไม่ทราบที่มาของภาษา สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นก่อนที่ภาษาอินโด-ยูโรเปียนเข้ามาในยุโรป - เช่นเดียวกับ ภาษาละตินและกรีก ภาษาบัสโกเป็นภาษาพูดในประเทศบาสก์ อยู่ในพื้นที่ของเทือกเขาพิรินี ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน ภาษานี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สเปน

ฝรั่งเศส

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

750,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ภาษาโดดเดี่ยว

เรื่องสนุกของภาษา — บัสเก

  • ภาษาบัสโก มีความสำคัญต่อชาวบาสก์ในฐานะสัญลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาบาสก์จะถูกเรียกรวมกันว่า 'Erdera'
  • ภาษาบัสโก ชอบเพิ่มคำต่อท้าย -txo ลงในคำเพื่อให้ดูเล็กลงและน่ารัก 'Herri' หมายถึง 'เมือง' แต่ 'herritxo' หมายถึง 'หมู่บ้าน' 'gazte' แปลว่า 'เยาวชน' แต่ถ้าเป็น 'gaztetxo' จะแปลว่า 'เด็ก'
  • ถ้าคุณเป็นเด็กผู้หญิง, คำที่คุณใช้เรียกพี่ชายของคุณคือ 'neba' แต่ถ้าคุณเป็นเด็กผู้ชาย, คำเรียกพี่ชายของคุณก็คือ 'anaia' 
  • ภาษาบัสโก คำว่า 'aupegia' หมายถึง 'ใบหน้า' ซึ่งถ้าแปลตามตรงหมายถึง 'ส่วนที่มีตาอยู่ข้างหน้า'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย