Lär dig burmanska

Lär dig burmanska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala burmanska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om burmanska

Burmesiska är det officiella språket i Myanmar. Det är förstaspråk för 32 miljoner människor – över hälften av landets befolkning – och talas som andraspråk av cirka 10 miljoner till. Dess ordförråd innehåller mestadels enstaviga ord, vilket är vanligt för andra medlemmar i den sinotibetanska språkfamiljen. På burmesiska är ett flerstavigt ord oftast ett lånord från ett europeiskt språk. Burmesiska är ett tonalt språk, vilket innebär att en vokals tonhöjd, varaktighet eller styrka kan ändra ett ords betydelse.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Myanmar

People Talking

Antal talare

33 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Sinotibetanska

Tibetoburmanska

Ngwi-burmanska

Burmanska

Roliga fakta — Burmanska

  • Den burmesiska motsvarigheten till "it's business as usual" är "gå kom ät drick lev".
  • Burmesisk skrift har sitt eget uråldriga alfabet men stavningen innehåller ljud som inte längre uttalas – "Myanmar" stavas "Mranma" på burmesiskt skriftspråk.
  • De burmesiska bokstäverna är rundade eftersom de brukade skrivas på blad som hade gått sönder av raka linjer.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv