Học tiếng Miến Điện

Học tiếng Miến Điện trực tuyến qua tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng. Tự tin nói tiếng Miến Điện. Học ngay với uTalk!


Về tiếng Miến Điện

Tiếng Miến Điện là ngôn ngữ chính thức ở Myanmar. Đây là ngôn ngữ đầu tiên của 32 triệu người - hơn một nửa dân số đất nước - và được nói như ngôn ngữ thứ hai bởi hơn 10 triệu người. Từ vựng của ngôn ngữ này chủ yếu là từ đơn tiết, cũng phổ biến với các thành viên khác của gia đình ngữ hệ Hán-Tạng. Trong tiếng Miến Điện, từ đa âm tiết sẽ thường chỉ ra một từ mượn từ một ngôn ngữ châu Âu. Tiếng Miến Điện có âm điệu, có nghĩa là cao độ, thời lượng hoặc độ to của các nguyên âm có thể làm thay đổi nghĩa của từ.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Myanmar (Miến Điện)

People Talking

Số người nói

33.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Hán-Tạng

Ngữ tộc Tạng-Miến

Nhóm ngôn ngữ Lô Lô-Miến

Nhóm ngôn ngữ Miến

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Miến Điện

  • Tiếng Miến Điện thay vì nói "việc kinh doanh của nó vẫn như thương lệ" thì nói "đến ăn uống và sống"!
  • Chữ viết tiếng Miến Điện không cần bất kỳ khoảng cách nào giữa các từ.
  • Tiếng miến điện có riêng bảng chữ cái cũ nhưng những âm bảo tồn thì không còn đc phát âm nữa - "Myanmar" thực chất được viết là "Mranma" trong chữ viết Miến Điện.
  • Các chữ cái trong tiếng Miến Điện cong vì chúng được viết trên lá cây và lá sẽ dễ bị rách khi vẽ các đường thẳng lên.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi