เรียนภาษาพม่า

เรียนภาษาพม่าทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาพม่าด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาพม่า

ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการของพม่า เป็นภาษาแรกของประชากร 32 ล้านคน - มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศ - และอีกประมาณ 10 ล้านคนใช้เป็นภาษาที่สอง คำศัพท์ภาษาพม่าส่วนใหญ่เป็นพยางค์เดียวเช่นเดียวกับสมาชิกอื่นๆในตระกูลภาษาชิโน-ทิเบต ในภาษาพม่าคำหลายพยางค์มักบ่งบอกว่าเป็นคำยืมจากภาษายุโรป ภาษาพม่าเป็นภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำ ซึ่งหมายความว่าระดับเสียง, ระยะเวลาหรือความดังของเสียงสระ สามารถปรับเปลี่ยนความหมายของคำได้ 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

พม่า

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

33,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ทิเบต-พม่า

ไหง่-พม่า

พม่า

เรื่องสนุกของภาษา — พม่า

  • คำพูดภาษาพม่าว่า 'it’s business as usual' (เป็นธุรกิจปกติ) คือ 'go come eat drink live'! (ไปกินดื่มใช้ชีวิต)
  • การเขียนภาษาพม่าไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างคำ 
  • ภาษาพม่ามีตัวอักษรโบราณเป็นของตัวเอง แต่การสะกดคำจะมีการรักษาเสียงที่ไม่ได้ใช้ออกเสียงอีกต่อไปแล้ว -'Myanmar' (เมียนมา) สะกดว่า 'Mranma' (มรันมา) ในอักษรพม่า
  • ตัวอักษรในภาษาพม่ามีความโค้งงอ เพราะเคยเขียนบนใบไม้ ซึ่งจะฉีกขาดหากลากเป็นเส้นตรง

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย