เรียนภาษาพม่า

เรียนภาษาพม่าทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาพม่าด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาพม่า

ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการของพม่า เป็นภาษาแรกของประชากร 32 ล้านคน - มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศ - และอีกประมาณ 10 ล้านคนใช้เป็นภาษาที่สอง คำศัพท์ภาษาพม่าส่วนใหญ่เป็นพยางค์เดียวเช่นเดียวกับสมาชิกอื่นๆในตระกูลภาษาชิโน-ทิเบต ในภาษาพม่าคำหลายพยางค์มักบ่งบอกว่าเป็นคำยืมจากภาษายุโรป ภาษาพม่าเป็นภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำ ซึ่งหมายความว่าระดับเสียง, ระยะเวลาหรือความดังของเสียงสระ สามารถปรับเปลี่ยนความหมายของคำได้ 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

พม่า

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

33,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ทิเบต-พม่า

ไหง่-พม่า

พม่า

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — พม่า

  • คำพูดภาษาพม่าว่า 'it’s business as usual' (เป็นธุรกิจปกติ) คือ 'go come eat drink live'! (ไปกินดื่มใช้ชีวิต)
  • การเขียนภาษาพม่าไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างคำ 
  • ภาษาพม่ามีตัวอักษรโบราณเป็นของตัวเอง แต่การสะกดคำจะมีการรักษาเสียงที่ไม่ได้ใช้ออกเสียงอีกต่อไปแล้ว -'Myanmar' (เมียนมา) สะกดว่า 'Mranma' (มรันมา) ในอักษรพม่า
  • ตัวอักษรในภาษาพม่ามีความโค้งงอ เพราะเคยเขียนบนใบไม้ ซึ่งจะฉีกขาดหากลากเป็นเส้นตรง

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย