Lär dig tyska

Lär dig tyska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala tyska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om tyska

Tyska är ett officiellt språk i Tyskland, Österrike, Belgien, Lichtenstein, Luxemburg, Schweiz och Sydtyrolen. Över 90 miljoner människor talar tyska som sitt förstaspråk och 30 miljoner har det som andraspråk. Tyska är nära besläktat med nederländska, engelska och frisiska. Standardtyska, som uTalk lär ut, kallas också hochdeutsch eller högtyska. Det finns också många lågtyska dialekter, som inte alla är begripliga för de som talar högtyska. Termerna låg och hög syftar till de geografiska områden som dessa dialekter ursprungligen kommer ifrån.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Tyskland

Österrike

Schweiz

Belgien

Lichtenstein

Luxemburg

Sydtyrolen

People Talking

Antal talare

120 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Germanska

Västgermanska

Roliga fakta — Tyska

  • Uttrycket "Ich verstehe nur Bahhof" – jag förstår det inte – översätts bokstavligen "jag förstår bara en tågstation".
  • Alla substantiv på tyska börjar med en stor bokstav, även när de står i mitten av en mening.
  • Det finns en tysk fras som lyder "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" som betyder att "allting har en ände utom korven som har två".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv