Lær tysk

Lær tysk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk tysk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om tysk

Tysk er det offisielle språket i Tyskland, Østerrike, Belgia, Liechtenstein, Luxemburg, Sveits og Sør-Tyrol. Over 90 millioner mennesker snakker tysk som førstespråk og 30 millioner har det som andrespråk. Tysk er nært beslektet med nederlandsk, engelsk og frisisk. Standard tysk som er det uTalk bruker, er også kjent som Hochdeutsch eller høytysk. Det finnes også mange lavtyske dialekter, men det er ikke alle disse som er lett forståelige for de som snakker høytysk. Begrepene lav og høy er en referanse til det geografiske området som dialekten opprinnelig kom fra.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Tyskland

Østerrike

Sveits

Belgia

Liechtenstein

Luxembourg

Syd-Tirol

People Talking

Antall talere

120 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Germansk

Vest-germansk

Morsomme fakta — Tysk

  • Uttrykket 'Ich verstehe nur Bahnhof' - betyr jeg forstår det ikke - men direkte oversatt betyr det faktisk 'jeg kan kun forstå en togstasjon'.
  • Alle substantiver på tysk begynner med stor forbokstav, selv hvis de er midt i en setning.
  • Det er et tysk uttrykk 'Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei' som betyr 'alt har en ende, bare pølsen har to'!

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt