เรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาราชการในประเทศเยอรมนี, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, ลิกเตนสไตน์, ลักเซมเบิร์ก, สวิตเซอร์แลนด์, และทีโรลใต้ กว่า 90 ล้านคนพูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแรก และอีก 30 ล้านคนพูดเยอรมันเป็นภาษาที่สอง ภาษาเยอรมันมีความใกล้เคียงกับภาษาดัตช์, อังกฤษ และภาษาฟริเซียน ภาษาเยอรมันมาตรฐานที่ uTalk ได้นำมาสอนนี้ มีอีกชื่อว่า Hochdeutsch หรือ ภาษาเยอรมันบน และมีภาษาเยอรมันล่างอีกหลายสำเนียงที่บางทีผู้พูดภาษาเยอรมันบนก็ไม่เข้าใจ ในที่นี้ ล่างและบน หมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นต้นกำเนิดภาษาถิ่นนั้น

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เยอรมนี

ออสเตรีย

สวิตเซอร์แลนด์

เบลเยี่ยม

ลิกเตนสไตน์

ลักเซมเบิร์ก

ไทโรลใต้

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

120,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — เยอรมัน

  • สำนวนภาษาเยอรมันที่ว่า 'Ich verstehe nur Bahnhof' - แปลแบบตรงตัวหมายถึง 'ฉันเข้าใจอย่างเดียวแค่สถานีรถไฟ' ความหมายก็คือ ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย 
  • คำนามในภาษาเยอรมัน จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ ถึงแม้ว่าจะอยู่กลางประโยคก็ตาม
  • มีสำนวนภาษาเยอรมันที่ว่า 'Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei' แปลว่า ทุกอย่างมีตอนจบแค่เพียงหนึ่งเดียว มีแต่ไส้กรอกเท่านั้นแหละที่มีตอนจบสองด้าน!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย