Lär dig urdu

Lär dig urdu online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala urdu med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om urdu

Urdu har officiell status i Pakistan och sex stater i Indien. I Pakistan talas det framförallt som andraspråk – endast tio procent av befolkningen talar det som modersmål – och språket är landets lingua franca. Det är ömsesidigt begripligt med hindi: båda är standardiserade register av det hindustanska språket, även om det finns skillnader i ordförråd och skrivsystem – urdu använder en version av den perso-arabiska skriften. Ordförrådet grundas på sanskrit och prakrit, med influenser från arabiskan, persiskan och engelskan.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Pakistan

Indien

People Talking

Antal talare

66 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Indoiranska

Indoariska

Roliga fakta — Urdu

  • Storbritanniens forna regent drottning Victoria lärde sig urdu i 13 år. Hon undervisades av Abdul Karim, hennes personliga tjänare som hade urdu som modersmål.
  • Det finns ett urduiskt talesätt som lyder: "en springande tjuvs underkläder är rätt", som betyder att "något är bättre än inget".
  • Ordet "chutney" kommer från det urduiska verbet "chatni" – att krossa – och order "cushy" kommer från det urduiska ordet "khushi" som står för "välbefinnande/lycka".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv