เรียนภาษาอูรดู

เรียนภาษาอูรดูทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอูรดูด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอูรดู

ภาษาอูรดู มีสถานะเป็นภาษาทางการในประเทศปากีสถานและ 6 รัฐของอินเดีย ในปากีสถานส่วนใหญ่ใช้ภาษาอูรดูเป็นภาษาที่สอง มีเพียงร้อยละสิบของประชากรเท่านั้นที่พูดภาษานี้ได้ - และเป็นภาษากลางของประเทศ สามารถเข้าใจกันได้กับภาษาฮินดี: ทั้งสองภาษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมาตรฐานของภาษาฮินดูสถาน แม้ว่าจะมีความแตกต่างในคำศัพท์และระบบการเขียน - ภาษาอูรดูใช้แบบตัวเขียนของภาษาเปอร์โซ-อารบิกโดยพื้นฐานของคำศัพท์ คือภาษาสันสกฤตและภาษาประกฤต และได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากภาษาอาหรับเปอร์เซียและภาษาอังกฤษ

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ปากีสถาน

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

66,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — อูรดู

  • ในอดีต สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียของอังกฤษได้เรียนภาษาอูรดูเป็นเวลา 13 ปี ได้รับการสอนโดย อับดุล คาริม คนรับใช้ส่วนตัวและเป็นเจ้าของภาษาอูรดู
  • มีคำพูดในภาษาอูรดูว่า ‘a running thief’s underwear is right’ ซึ่งหมายความว่า 'ได้บางอย่างก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย'
  • คำว่า 'chutney' มาจากคำกริยาภาษาอูรดู chatni ซึ่งแปลว่า 'to crush' (บด) ส่วนคำว่า 'cushy'(สบายๆ) มาจากคำภาษาอูรดู khushi ที่แปลว่า 'ความสะดวก/ความสุข'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย