เรียนภาษาอูรดู

เรียนภาษาอูรดูทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอูรดูด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอูรดู

ภาษาอูรดู มีสถานะเป็นภาษาทางการในประเทศปากีสถานและ 6 รัฐของอินเดีย ในปากีสถานส่วนใหญ่ใช้ภาษาอูรดูเป็นภาษาที่สอง มีเพียงร้อยละสิบของประชากรเท่านั้นที่พูดภาษานี้ได้ - และเป็นภาษากลางของประเทศ สามารถเข้าใจกันได้กับภาษาฮินดี: ทั้งสองภาษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมาตรฐานของภาษาฮินดูสถาน แม้ว่าจะมีความแตกต่างในคำศัพท์และระบบการเขียน - ภาษาอูรดูใช้แบบตัวเขียนของภาษาเปอร์โซ-อารบิกโดยพื้นฐานของคำศัพท์ คือภาษาสันสกฤตและภาษาประกฤต และได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากภาษาอาหรับเปอร์เซียและภาษาอังกฤษ

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ปากีสถาน

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

66,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — อูรดู

  • ในอดีต สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียของอังกฤษได้เรียนภาษาอูรดูเป็นเวลา 13 ปี ได้รับการสอนโดย อับดุล คาริม คนรับใช้ส่วนตัวและเป็นเจ้าของภาษาอูรดู
  • มีคำพูดในภาษาอูรดูว่า ‘a running thief’s underwear is right’ ซึ่งหมายความว่า 'ได้บางอย่างก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย'
  • คำว่า 'chutney' มาจากคำกริยาภาษาอูรดู chatni ซึ่งแปลว่า 'to crush' (บด) ส่วนคำว่า 'cushy'(สบายๆ) มาจากคำภาษาอูรดู khushi ที่แปลว่า 'ความสะดวก/ความสุข'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย