เรียนรู้ภาษาคอร์นิช

เรียนภาษาคอร์นิชทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! เรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว พูดภาษาคอร์นิชด้วยความมั่นใจ เริ่มเลยวันนี้กับ uTalk!


เกี่ยวกับคอร์นิช

ภาษาคอร์นิช (Kernewek) เคยเป็นหนึ่งในภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกันในคอร์นวอลล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร โดยเป็นภาษาเซลติก ภาษานี้เกือบจะสูญหายไปในศตวรรษที่ 18 ชุมชนชาวประมงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ใช้ภาษานี้ และกลับมาได้รับการฟื้นฟูในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันองค์การยูเนสโกจัดให้อยู่ในกลุ่มภาษา 'ใกล้สูญหายเป็นอย่างยิ่ง' ภาษานี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาเวลช์และเบรอตง ยังมีความเชื่อมโยงกับสกอตติชเกลิค มานซ์ และไอริชอีกด้วย โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมการภาษาคอร์นิช (Kesva An Taves Kernewek) ทำงานร่วมกันกับ uTalk เพื่อทำการจดบันทึกภาษานี้

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

คอร์นวอลล์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เคลติก

ภาษาในตระกูล

บริทโทนิก

เรื่องสนุกของภาษา — คอร์นิช

  • สีของน้ำทะเล (สีเทา สีฟ้า และสีเขียว) ล้วนแปลด้วยความหมายคำเดียวกันว่า 'แก้ว'
  • การแปลตามตัวอักษรของเดือนพฤศจิกายน (mis Du) คือ 'เดือนมืด' และเดือนธันวาคม (mis Kevardhu) คือ 'เดือนที่มืดมิด'
  • โดยมีคำศัพท์ที่แตกต่างกันที่เกี่ยวเนื่องกับ 'เวลา' ขึ้นอยู่กับว่าเป็นช่วงเวลาไหนของวัน (eur), เวลามื้ออาหาร (prys) หรือเวลาที่ยาวนาน หรือตลอดชีวิต (termyn) มีแม้กระทั่งคำที่แตกต่างกันสำหรับสองหรือสามครั้ง (gweyth)
  • คำทักทายของชาวคอร์นิชแบบดั้งเดิมคือ "lowena dhywgh hwi!" หมายถึง "ขอความสุขจงอยู่กับคุณ!" 

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย