เรียนภาษาอังกฤษ (อินเดีย)

เรียนภาษาอังกฤษ (อินเดีย)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอังกฤษ (อินเดีย)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (อินเดีย)

ภาษาอังกฤษ ถูกใช้พูดโดยกลุ่มคนในประเทศอินเดียมามากกว่า 200 ปี และในปี ค.ศ.1947 ได้รับการยกให้เป็นภาษาราชการรอง โดยประมาณ 12% ของคนอินเดียในปัจจุบันรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นภาษาในระบบกฎหมาย, มหาวิทยาลัย, รัฐบาล และในหลายกรณี ภาษาอังกฤษแบบอินเดียสามารถเข้าใจได้ในผู้ใช้ภาษาอังกฤษจากต่างถิ่น แต่ก็ศัพท์บางคำและสำนวนต่างๆที่เป็นพิเศษเฉพาะ

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

126,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — อังกฤษ (อินเดีย)

  • ในภาษาอังกฤษแบบอินเดีย ในการเลื่อนการประชุม คุณยังสามารถ ‘prepone' ได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่า เลื่อนเข้ามา!
  • ภาษาอังกฤษแบบอินเดียใช้คำถามว่า ‘what’s your good name?’ แทนคำว่า ‘what’s your name?’ เป็นสัญลักษณ์การแสดงความเคารพต่อบุคคลที่พูดคุยด้วย
  • ผู้จัดการ ถูกเรียกว่า 'incharge’ และแทนที่จะถามว่าคุณอยู่ในช่วงวันหยุดหรือไม่ ผู้พูดภาษาอังกฤษแบบอินเดียจะถามว่า 'คุณไม่อยู่ที่สถานีใช่ไหม’?
  • ภาษาอังกฤษแบบอินเดียมีตัวเลขบางตัวที่ไม่ได้ใช้ในภาษาอังกฤษท้องถิ่นอื่นๆ: 'one lakh' คือหนึ่งแสน 'ten lakh' คือหนึ่งล้าน, และ 'one crore' คือสิบล้าน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย