เรียนภาษาอังกฤษ (อินเดีย)

เรียนภาษาอังกฤษ (อินเดีย)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอังกฤษ (อินเดีย)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (อินเดีย)

ภาษาอังกฤษ ถูกใช้พูดโดยกลุ่มคนในประเทศอินเดียมามากกว่า 200 ปี และในปี ค.ศ.1947 ได้รับการยกให้เป็นภาษาราชการรอง โดยประมาณ 12% ของคนอินเดียในปัจจุบันรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นภาษาในระบบกฎหมาย, มหาวิทยาลัย, รัฐบาล และในหลายกรณี ภาษาอังกฤษแบบอินเดียสามารถเข้าใจได้ในผู้ใช้ภาษาอังกฤษจากต่างถิ่น แต่ก็ศัพท์บางคำและสำนวนต่างๆที่เป็นพิเศษเฉพาะ

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

126,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — อังกฤษ (อินเดีย)

  • ในภาษาอังกฤษแบบอินเดีย ในการเลื่อนการประชุม คุณยังสามารถ ‘prepone' ได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่า เลื่อนเข้ามา!
  • ภาษาอังกฤษแบบอินเดียใช้คำถามว่า ‘what’s your good name?’ แทนคำว่า ‘what’s your name?’ เป็นสัญลักษณ์การแสดงความเคารพต่อบุคคลที่พูดคุยด้วย
  • ผู้จัดการ ถูกเรียกว่า 'incharge’ และแทนที่จะถามว่าคุณอยู่ในช่วงวันหยุดหรือไม่ ผู้พูดภาษาอังกฤษแบบอินเดียจะถามว่า 'คุณไม่อยู่ที่สถานีใช่ไหม’?
  • ภาษาอังกฤษแบบอินเดียมีตัวเลขบางตัวที่ไม่ได้ใช้ในภาษาอังกฤษท้องถิ่นอื่นๆ: 'one lakh' คือหนึ่งแสน 'ten lakh' คือหนึ่งล้าน, และ 'one crore' คือสิบล้าน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย