Học tiếng Anh Ấn Độ

Học tiếng Anh Ấn Độ trực tuyến qua tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng. Tự tin nói tiếng Anh Ấn Độ. Học ngay với uTalk!


Về tiếng Anh Ấn Độ

Tiếng Anh được nói bởi một nhóm người thiểu số ở Ấn Độ trong hơn 200 năm và vào năm 1947 được trao danh hiệu là ngôn ngữ chính thức bổ sung. Người ta ước tính rằng ngày nay có khoảng 12% người Ấn Độ biết tiếng Anh. Đây là ngôn ngữ của hệ thống tư pháp Ấn Độ, đại học, chính phủ và trong nhiều trường hợp khác. Tiếng Anh Ấn Độ có thể được hiểu bởi những người nói tiếng Anh khác nhưng lại bao gồm một số từ và thành ngữ riêng biệt.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Ấn Độ

People Talking

Số người nói

126.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Ấn-Âu

Ngữ tộc German

Ngữ chi German Tây

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Anh (Ấn Độ)

  • Trong tiếng Anh Ấn Độ, khi cần hoãn lại một cuộc hội họp, bạn có thể "prepone" cuộc họp đó, có nghĩa là sắp xếp cuộc họp đó sớm hơn dự định.
  • Tiếng Anh Ấn Độ dùng câu hỏi "what is your good name?" (Tên tốt lành của bạn là gì?) thay vì hỏi như thông thường "what's your name" (tên của bạn là gì?) để thể hiện thái độ tôn trọng với người được hỏi.
  • Người quản lý được gọi là "incharge" và thay vì hỏi thẳng bạn có đang trong kỳ nghỉ không, người nói tiếng Anh Ấn Độ sẽ hỏi là "are you out of station" (bạn đã ra ngoài nhà ga?)
  • Tiếng Anh Ấn Độ có một số con số không được dùng trong các phương ngữ khác của tiếng Anh như: "one lakh" là một trăm nghìn, "ten lakh" là một triệu và "one crore" là mười triệu.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi