เรียนภาษาเฮติ

เรียนภาษาเฮติทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเฮติด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเฮติ

ภาษาเฮติ เป็นภาษาแรกของชาวเฮติประมาณ 95% และคำศัพท์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากภาษาฝรั่งเศสยุคศตวรรษที่ 18 ทำให้วลีภาษาเฮติบางคำฟังดูล้าสมัยสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในยุโรป แม้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อคำศัพท์ แต่ไวยากรณ์ก็แตกต่างจากภาษาฝรั่งเศสอยู่มาก ตัวอย่างเช่น คำนำหน้านามจะอยู่ท้ายคำนามแทนที่จะอยู่ข้างหน้า: 'plaj' คือ 'beach' และ 'plaj la' คือ 'the beach' ส่วนอิทธิพลอื่นๆ ได้แก่ ภาษาสเปน, โปรตุเกส, อังกฤษ, โวลอฟและภาษาชนพื้นเมืองตาอีโนของเฮติ

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เฮติ

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

9,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ครีโอล

ฝรั่งเศส-เป็นรากฐาน

เรื่องสนุกของภาษา — เฮติ

  • วลีที่ว่า 'è poul va fè dan' - 'เมื่อแม่ไก่ฟันงอก' แปลว่า 'ไม่เป็นอันขาด'!
  • หากมีใครกำลังแสดงท่าทางงี่เง่า คุณสามารถพูดได้ว่าพวกเขา 'voye flè' - กำลังโยนดอกไม้
  • วิธีเดินทางรอบเมืองในประเทศเฮติคือโดยรถประจำทางที่เรียกว่า 'tap taps' ซึ่งแปลว่าตรงตัวว่า 'เร็วเร็ว' 

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย