เรียนภาษาเฮติ

เรียนภาษาเฮติทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเฮติด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเฮติ

ภาษาเฮติ เป็นภาษาแรกของชาวเฮติประมาณ 95% และคำศัพท์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากภาษาฝรั่งเศสยุคศตวรรษที่ 18 ทำให้วลีภาษาเฮติบางคำฟังดูล้าสมัยสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในยุโรป แม้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อคำศัพท์ แต่ไวยากรณ์ก็แตกต่างจากภาษาฝรั่งเศสอยู่มาก ตัวอย่างเช่น คำนำหน้านามจะอยู่ท้ายคำนามแทนที่จะอยู่ข้างหน้า: 'plaj' คือ 'beach' และ 'plaj la' คือ 'the beach' ส่วนอิทธิพลอื่นๆ ได้แก่ ภาษาสเปน, โปรตุเกส, อังกฤษ, โวลอฟและภาษาชนพื้นเมืองตาอีโนของเฮติ

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เฮติ

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

9,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ครีโอล

ฝรั่งเศส-เป็นรากฐาน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เฮติ

  • วลีที่ว่า 'è poul va fè dan' - 'เมื่อแม่ไก่ฟันงอก' แปลว่า 'ไม่เป็นอันขาด'!
  • หากมีใครกำลังแสดงท่าทางงี่เง่า คุณสามารถพูดได้ว่าพวกเขา 'voye flè' - กำลังโยนดอกไม้
  • วิธีเดินทางรอบเมืองในประเทศเฮติคือโดยรถประจำทางที่เรียกว่า 'tap taps' ซึ่งแปลว่าตรงตัวว่า 'เร็วเร็ว' 

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย